Interaktion – Laboratorie resultat

Laboratorie resultat interaktionspakken, er kun tilgængelig inden fra patientjournalen.

Denne interaktion lader dig tilføje laboratorie resultater til en patient.

Der er også en kobling til laboratorie resultaterne.

Find lab resultaterne

Klik på find lab resultaternerne for at hente et resultat.

Analyzer

Vælg analyze model

Hvis du indlæser resultaterne fra en maskine, vælg da venligst maskinen fra listen.

Indtast resultaterne

Du vil blive vist en special liste af resultater baseret på den maskine du har valgt. Indtast resultaterne,

Gem resultaterne ved at klikke på gem.

Laboratorie resultaterne vil nu blive vist i patient journalen.

Was this article helpful?

YesNo

Why not?