Databasens leveringskrav

Introduksjon for våre nye kunder

Dere har mottatt dette dokumentet fordi dere skal ha en konversjon fra et spesiallaget program, eller fra en leverandørs programvare som vi ikke har konvertert tidligere.

Introduksjon for leverandør

Dere har mottatt dette dokumentet fordi deres assistanse har blitt forespurt, for å levere dataene for din klient.

 

I begge tilfeller vil dette dokumentet beskrive hvilke data som må leveres og hvordan

Databaser

Den foretrukkede metode er å konvertere den originale databasen, eller en kopi av denne. I de fleste tilfeller kan en sikkerhetskopi brukes for dette. I listen under finner du godkjente filformater for vår databasemotor.

Databasemotor Filtype Filbeskrivelse
dBASE .dbf (+.dbt og andre relaterede filer) Databasefiler
DBISAM .dkp Databasefiler
ElevateDB .edbbkp Databasefiler
Firebird, Interbase .fdb eller .gdb Databasefiler
Microsoft Access .mdb .accdb .accde Databasefiler
Microsoft SQL Server .bak eller .dat Sikkerhetskopifiler
Microsoft Visual FoxPro .dbf (+.dbc og andre relaterede filer) Databasefiler
MongoDB .bson og .json, eller .archive Mongodump
MySQL .sql SQL script (create tables, insert etc)
Paradox .db (+ relaterede filer) Databasefiler
PostgreSQL .sql SQL script (create tables, insert etc)

Eksport for andre formater

Om din databasemotor ikke er i listen over, så er den ikke støttet av vårt konversjonsredskap og program. I dette tilfellet er du pålagt å levere på en av de følgende måter:

 • Konvertert til en annen database: Så lenge konversjonen inneholder de samme dataene, kan hvilken som helst av databasene i listen over brukes
 • Eksport til Excel: Eksport til .xls og .xlsx (og tilsvarende OpenOffice formater) er tillatt
 • Eksport til CSV: Eksport til CSV er tillatt når:
  • Alle felter er i hermetegn
  • Alle kolonner har en topptekst og kolonnenavn
  • Alle filer bruker ‘pipeline’ som feltseperator
  • Alle filer er kodet med UTF-8 (uden BOM)
  • Alle filer bruger Windows (CR LF) linieender

Filoverføring

Det er tillatt å overføre filer på følgende måter:

 • WeTransfer
 • Dropbox
 • Google Drive
 • FTP download
 • FTP upload (vennligst opprett konto)

Om kompresjon er nødvendig, vennligst velg en standardmetode, for eksempel:

 •  .zip
 • .rar
 • .7z
 • .tar.gz

Datainnnholdet

Sikkerhetskopien eller eksporten bør inneholde alle data lagt inn av klinikken. Om dataene ikke er lagt til av klinikken, men nødvendig for at systemet fungerer som det skal, må dette også inkluderes. Dette inkluderer (men ikke begrenset til):

Kundens informasjon

 • Adresser
 • Telefonnummer
 • E-postadresser
 • Merknader, advarsler, valgalternativer og andre instillinger
 • Balanse

Pasientens/dyrenes instillinger

 • Identifikasjon (pass, transpondere osv.)
 • Forsikringer
 • Merknader, advarsler, valgalternativer og andre instillinger

Pasientens historikk

 • Solgte produkter
 • Notater, protokoller, skjermaer osv.
 • Påminnelser og telefonlister
 • Lab-resultater
 • Vedlegg – inkludert tilsvarende filer

Produktene og produktenes egenskaper

 • Pris (både kjøp og salg)
 • Prisregler
 • Notater, etikettekst osv.
 • Påminnelsesinstiliinger og andre utløsere
 • Lagerinstillinger

Faktura

 • Fakturalinjer
 • Betalinger

  Was this article helpful?

  YesNo

  Why not?