Skreddersy maler

Malene/skjemaene lar deg raskt og enkelt registrere en repeterende oppgave via bruk av en tilpasset mal/skjema. For eksempel kan du opprette skreddersydd mal til en ensartet behandlingsplan for en bestemt sykdom. Denne funksjonen må først aktiveres av din lokale Animana supportgruppe.

Se skreddersydde maler

 1. Skreddersydde maler kan opprettes, vises og redigeres i: Ekstra> Generelle innstillinger> Skreddersy maler
 2. Denne siden gir en oversikt over dine eksisterende skreddersydde maler/skjemaer (om du har opprettet noen). image2014-11-19 20-30-16
  • Navn: Dette er navnet som du har gitt malen.
  • Versjon: Viser antallet av revisjoner som har blitt gjort til malen (hver gang malen blir endret, vil versjonsnummeret øke).
  • Aktiv: Et flueben betyr at malen er aktiv i systemet.
  • Leverandør: Om malen var opprettet fra en mal via en leverandør, vil det vises her.
  • Master: Viser om en mal var opprettet av en masterklinikk (in a master-slave clinic set-up).
  • Antall: Viser antall ganger malen er benyttet i en pasientjournal (eller kundehistorikk).
  • Slett: For å slette en mal er det bare å klikke på sletteikonet, det røde krysset (du må være oppmerksom på at en mal som har vært brukt i systemet ikke kan slettes).

Opprette eller redigere en skreddersydd mal

 1. Rediger en eksisterende mal ved å klikke på navnet til den malen du vil forandre på, i oversikten over alle malene dine. For å opprette en ny mal, klikker du på «ny mal».image2014-11-19 20-25-23
 2. Du blir nå ført videre til siden/området hvor du kan opprette og redigere maler: image2014-11-19 20-43-9 Det finnes tre hoveddeler:
  1. Venste hoveddel: «Felter» inneholder feltene som du kan legge til malene/skjemaet
  2. Midterste hoveddelen: Er selve malen/skjemaet ditt, hvor du kan forandre feltene dine.
  3. Høyre hoveddel viser:
   • Topp: Knapper for å lagre, lagre og lukke, forhåndsvisning og lukke.
   • Midten: «Malegenskaper» – Egenskaper til å skreddersy maler.
   • Bunn: «Feltegenskaper» – Egenskaper som relaterer til en nåværende valgt felt.

Lag dine egne skreddersydde maler

Først må du bestemme deg for hvilke felter du ønsker i malen din.

Felttyper

Feltene er forhåndsdefinerte innganger som du kan legge til malen din. Disse kan være så enkle som en tekst eller et datofelt. Hint: Prøv å benytte deg av en definert felttype om tilgjengelig – dette vil forsikre at data enkelt kommer inn og vil tillate enklere validering og rapportering.

 • Gruppering: Gruppering tillater deg visuelt å gruppere en eller flere felttyper. Når du legger til felter, vil alle feltene du legger til under bli gruppert sammen. En gruppering avsluttes ved opprettelse av en ny gruppering.image2014-11-19 20-54-56 image2014-11-19 20-55-12
 • Innspill: Et enkelt tekstinnspill. Se felt: Benytt eventuelt tekst om det er behov for lengre innspill.
 • Dato: Lar deg oppføre dato. Datoen kan bli valgt ved å benytte en datovelger eller manuelt skrive inn datoen.
 • Time:  Lar deg oppføre timer og minutter.
 • Tekst: Har den samme funksjonen som feltet «innspill», men feltet er større og anbefales derfor å bli benyttet til lengre tekster, som f.eks. pasienthistorikken.
 • Nummer: Et enkelt nummerfelt.
 • Valuta: Her kan en bruker legge til et beløp, f.eks. et estimert beløp. Animana vil automatisk generere den korrekte valutaen.
 • Valg: En drop-down meny/rullegardin – en liste med et eller flere valg. OBS: Her kan brukeren kun velge et element fra listen.
 • Valgmuligheter: En liste med flere valg. Her har du i motsetning til feltet «valg», mulighet for å velge flere elementer fra listen.
 • Farge: En liste med mulighet for valg av farge – utvalget av farger er de samme som fargene som kan benyttes under pasient informasjon.
 • Bruker: Gir deg en drop-down/rullegardin med utvalg av brukerne som er opprettet på din Animana konto.
 • Info: Dette er tekst som du ønsker å legge inn i malen/skjemaet ditt. Det du legger inn i dette feltet kan bare leses i malen din og kan ikke bli forandret når malen brukes.
 • Sekvensnummer: Når dette feltet blir brukt, vil et unikt økende sekvensnummer bli generert hver gang du benytter malen.

Legge felter til malen din

For å legge til et nytt felt til malen din, klikker og drar du det ønskede feltet fra feltpanelet (venstre hoveddel) over i malen (midten «legg til felter her»). Alternativt kan du dobbelklikke på det ønskede feltet og det vil automatisk legge seg nederst som det siste elementet i malen. Du kan flytte rundt på rekkefølgen av felter når som helst, ved å klikke og trekke feltene hvor du ønsker å plassere dem.

Felt kan bli slettet fra malen din ved å klikke på søppelbøtten til høyre for feltet i malen. Hint: Om du ønsker å fjerne et felt fra en eksisterende mal og malen allerede har blitt brukt, vil vi anbefale deg å benytte feltegenskapen «skjul felt». Ved å benytte denne egenskapen vil feltet ikke være synlig på maler i fremtiden, men du vil heller ikke miste eksisterende data som allerede er skrevet under dette feltet i eksisterende journaler.

Feltmuligheter

Når du har lagt til et felt i malen kan du definere det ved å benytte feltegenskapene.

 • Navn: Navnet inntastingsfeltet  det vil bli vist på venstre side av feltet i malen.
 • Verktøy tips: Dette verktøytipset lar deg komme med informasjon til brukeren av malen via et lite pop-up.
 • Obligatorisk: Ved å markere denne muligheten, vil feltet bli mandatorisk. Det vil si at en bruker ikke kan lagre malen uten først å ha fyllt ut feltet.
 • Print: Om «print» er markert, vil det være mulig å skrive ut og sende informasjon med email som er skrevet i dette felt.
 • Rask visning: Marker dette om du ønsker at informasjon fra feltet skal være direkte synlig i pasientjournalen. Om denne muligheten ikke markeres, vil informasjon fra dette felt bare være synlig hvis malen blir åpnet (fra pasient journalen).
 • Standard erdi: Standardverdier vill automatisk bli angitt i feltet.
 • Desimaler: (Under feltet «nummer») Antall desimaler som skal brukes. For eksempel om to er valgt og brukeren fyller 3, vil «3,00″ bli vist.
 • Radio: (Under feltet «valg») Ved å benytte radiovalg, forandrer rullegardinlisten utseende til en loddrett «radio»-stil med sirkulære knapper.
 • Avkrysning: (Flere valg) Endrer utseende fra en multi-valg liste, til en liste med firkantede bokser for hvert svar.
 • Valgmuligheter: (Valg- og flervalgsfelter) Legg til flere innspill til valgalternativer her (f.eks Ja og Nei) og slett dem med «X».
 • Skjul felt: Hvis et felt er merket som «skjul felt«, vil dette feltet kun bli vist i pasient- eller flokkjournaler hvor denne malen har vært brukt. I fremtiden vil dette feltet ikke vil bli vist og derfor ikke mulig å benytte.
 • Bruker  (Tid og Datofelt) Automatisk gjeldende tid eller dato. Feltene kan tilpasses manuelt når malen benyttes.

Hint: I alle feltene kan fusjoneringskodene (som også benyttes under «administrer innhold» Ekstra > Generelle innstillinger > Administrer innhold), også bli brukt.

Malegenskaper

Egenskapene kan bli innsatt i det øverste høyre feltet av malen. image2014-11-19 21-35-45 De mulige feltene er:

 • Navn: Dette er navnet på malen. Malen kan bli funnet på dette navnet i pasient- eller flokkjournalen.
 • Forklaring: Forklaringen vil kun bli vist når du administrerer malen under «skreddersy maler».
 • Aktiv: Når «aktiv» er markert vil malen være tilgjengelig til bruk i journalen.
 • Bare les: Hvis dette alternativet er krysset av, kan brukeren bare lese denne malen. Det kan ikke gjøres endringer.
 • Dyrekategori: Hvis ingen dyrekategori er valgt, vil malen være tilgjengelig for alle dyrekategorier. Ellers kan du aktivere malen for spesifikke arter.

Lagre og se malen

image2014-11-19 21-36-8

 • Lagre: Lagrer malen, men lukker den ikke.
 • Lagre og lukk: Lagrer malen og fører deg tilbake til listen med alle de skreddersydde malene dine.
 • Forhåndsvisning: Shows a preview of your protocol. Viser en forhåndsvisning av malen din.
 • Lukke: Med denne knappen blir malen lukket, men den blir IKKE lagret.

Bruk av dine skreddersydde maler

Så snart du har lagret en aktiv mal er den tilgjengelig i systemet for andre å bruke. Du kan finne malen i rullegardinet i pasient – og flokkjournalen. image2014-11-19 21-40-14

  Was this article helpful?

  YesNo

  Why not?