Algemene instellingen – agenda instellingen

Het overzicht met algemene instellingen in IDEXX Animana geeft u de mogelijkheid om de instellingen van uw account in Animana te ontwerpen. Alleen de beheerder heeft rechten om de algemene instellingen in het account aan te passen. Een van de meest belangrijke instellingen voor uw praktijk is de inrichting van de agenda.

Agendacategorieën

Instellingen > algemene instellingen > agendacategorieën

Een agendacategorie is een bepaald type afspraak. Voor ieder type afspraak kunt u een standaard tijdsduur instellen. Als u een afspraak in de agenda maakt, kunt u een afspraaktype instellen voor de bewuste afspraak.

Toevoegen van nieuwe agendacategorieën

Om een nieuwe agendacategorie toe te voegen, klikt u op het + teken onderaan de lijst. Vervolgens wordt u gevraagd om de details in te voeren voor de betreffende agendacategorie.

Beschrijving Voer hier de naam van de agendacategorie in.
Minuten Stel een standaard tijdsduur in voor deze agendacategorie. Als u de agendacategorie toevoegt aan een afspraak in de agenda, kunt u altijd handmatig de tijdsduur aanpassen.
Volgorde Dit veld bepaalt de volgorde waarin de categorieën weergegeven worden in de agenda. Categorieën met een lager nummer worden eerder weergegeven.
Zonder status Als deze optie geselecteerd is, zal een afspraak in de agenda met deze agendacategorie zichtbaar worden met de kleur die hieraan is toegewezen (zie de uitleg in de volgende alinea). U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen bij agendatypes als ‘afspraak’, ‘pauze’ of ‘notities’.
Kleur Kies welke kleur u wilt toewijzen aan afspraken in deze categorie. Als u een bepaald agendatype toevoegt in de agenda, zal het de kleur krijgen die u hier kiest. Opmerking: de kleur wordt alleen zichtbaar als u de optie ‘Categorie kleuren weergeven’ activeert in de agendagroep(en).

Aanpassen agendacategorieën

Om een categorie aan te passen, klikt u op de desbetreffende rij in de lijst van agendacategorieën. Hier kunt u de details van deze agendacategorie wijzigen. Voer de gewenste wijzigingen door en klik op opslaan om de veranderingen te bevestigen (of terug om terug te keren).

Om een gehele agendacategorie te verwijderen klikt u op de prullenbak achter de betreffende rij. Vervolgens wordt u gevraagd om de keuze te bevestigen.

Agendaboeken

Instellingen > algemene instellingen > agendaboeken

Agendaboeken worden als kolommen in uw agenda weergegeven. U kunt uw eigen agendaboeken aanmaken in uw Animana account. U kunt bijvoorbeeld agendaboeken maken gebaseerd op ruimtes binnen uw praktijk (spreekkamer, operatiekamer, etc) of gebaseerd op uw werknemers.

Toevoegen van een nieuw agendaboek

Om een nieuw agendaboek toe te voegen, klikt u op het + teken onderaan de lijst. Hier zult u gevraagd worden om de details voor het agendaboek in te voeren.

Naam Voer een naam in voor dit nieuwe agendaboek.
Volgorde Voer een nummer in voor de volgorde van de kolom. Dit nummer geeft de positie van dit bewuste agendaboek in de agenda aan. Een lager nummer zal de kolom eerder (meer naar links) laten zien in de agenda.
Beschikbaarheid U kunt verschillende standaard beschikbaarheden toewijzen aan de agendaboeken. Als een agendaboek bijvoorbeeld gebruikt wordt voor een werknemer, kunt u hier de werkuren van die werknemer invoeren.
Regel toevoegen Om een beschikbaarheid toe te voegen, klikt u op regel toevoegen onderaan de lijst. Een rij zal toegevoegd worden en u kunt de gewenste begin- en eindtijd invoeren, net zoals de beschikbare dagen voor dit agendaboek.

Voor geavanceerdere agenda’s kunt u meerdere beschikbare tijden invoeren. U klikt dan op regel toevoegen om verschillende blokken toe te voegen in de agenda. Zorg ervoor dat u of een begintijd en een eindtijd selecteert voor alle dagen tegelijk, of dat u een begintijd en een eindtijd selecteert voor alle afzonderlijke dagen. Als u beiden doet, zal dit problemen opleveren in de weergave van de agenda.
Op het moment dat u de agendaboek-instellingen heeft ingevoerd, klikt u op opslaan om de gegevens te bevestigen (of terug om terug te keren naar het vorige menu).

Aanpassen van agendaboeken

Om een agendaboek aan te passen, klikt u op de gewenste rij in de lijst van agendaboeken. Hier kunnen de gegevens van dit agendaboek aangepast worden. Maak de gewenste wijzigingen en klik op opslaan om te bevestigen (of terug om terug te keren).

Om een compleet agendaboek te verwijderen, klikt u op de prullenbak achter het agendaboek. Het systeem geeft u de mogelijkheid om de huidige afspraken van dit agendaboek te verplaatsen naar een ander (bestaand) agendaboek. Bevestig met opslaan.

Agendagroepen

Instellingen > algemene instellingen > agendagroepen

Agendagroepen geven u de mogelijkheid om groepen van agendaboeken aan te maken. Agendagroepen worden als tabbladen weergegeven in de agenda. U kunt bijvoorbeeld agendagroepen maken op basis van praktijklocaties of gebaseerd op de dieren die behandeld worden (landbouwhuisdieren/huisdieren). Vervolgens kunt u de agendaboeken als kolommen in de agenda voor werknemers of voor ruimtes op die locatie hier aan toevoegen. Het is ook mogelijk om het bij één agendagroep te houden.

Opmerking: agendaboeken kunnen toegewezen worden aan meerdere agendagroepen.

Toevoegen van nieuwe agendagroepen

Om een nieuwe agendagroep toe te voegen, klikt u op het + teken onderaan de lijst. Vervolgens kunt u de gegevens invoeren voor deze agendagroep.

Naam Voer de naam in van de nieuwe agendagroep. De naam zal zichtbaar worden in de bovenste rij van de agenda, als tabblad.
Volgorde Voer een nummer voor de volgorde in. Hoe lager het nummer dat u kiest, hoe meer naar links de bewuste agendagroep zal verschijnen als tabblad in de agenda.
Interval Selecteer de standaardduur van een afspraak.
Start Selecteer hier het begintijdstip van de agendagroep.
Eind Selecteer hier het eindtijdstip van de agendagroep.
Client adres weergeven Als u deze optie kiest, zal het adres van de klant middels een pop-up te zien zijn bij een afspraak in de agenda.
Client telefoonnr weergeven Als u deze optie kiest, zal het telefoonnummer van de klant in een pop-up te zien zijn bij een afspraak in de agenda.
Categorie kleuren weergeven Als u deze optie kiest, zullen de kleuren die u heeft gekozen voor een agendacategorie zichtbaar worden in de agenda.
Als u niet voor deze optie kiest, zullen alle afspraken in deze agendagroep in eerste instantie dezelfde kleur hebben en zal de status ‘open’ zijn. Als een klant de wachtruimte binnenkomt, kan de status handmatig aangepast worden naar ‘aanwezig’ en op het moment dat het consult begint handmatig worden veranderd naar ‘in behandeling’. Tevens zijn de opties ‘afrekenen’, ‘afgerond’ en ‘niet geweest’ als status te selecteren. Alle verschillende statussen hebben hun eigen unieke kleur. Als u gebruikt maakt van de verschillende statussen, geeft dit een handig en snel overzicht van uw agenda en kunt u direct zien welke consulten afgerond zijn, welke klanten niet geweest zijn, welke behandelingen bezig zijn en of er afgerekend is.
Agendaboeken Als u voor deze optie kiest, zullen alle beschikbare agendaboeken zichtbaar worden in deze agendagroep. In de agenda zult u dan aan de linkerzijde vakjes zien voor alle afzonderlijke agendaboeken. Als u een vakje aan- of uitklikt en vervolgens op update klikt, kunt u veranderen welke agendaboeken u ziet in de agendagroep. Dit wordt soms gebruikt door praktijken die landbouwhuisdieren behandelen. Als u niet voor deze optie kiest, kunt u handmatig agendaboeken toevoegen aan een agendagroep (zie ‘Toevoegen van agendaboeken aan agendagroepen’ hieronder).

Als u tevreden bent met de instellingen van de agendagroep, klikt u op opslaan om te bevestigen (of terug om terug te keren). U komt dan in het overzicht van de agendagroepen terecht.

Toevoegen van agendaboeken aan agendagroepen

U krijgt de mogelijkheid om te kiezen welke agendagroepen zichtbaar zijn in welke agendaboeken. Open een bestaande agendagroep door op het potlood erachter te klikken. Onderaan het nieuwe scherm kunt u agendaboeken toewijzen aan de agendagroep. Selecteer het bestaande agendaboek dat u wilt toewijzen aan deze agendagroep in het dropdown menu en klik op toevoegen. Herhaal dit voor alle agendaboeken die u in deze agendagroep wilt zien. Bevestig met opslaan.

Verwijderen van agendaboeken uit een agendagroep

U kunt als volgt een agendaboek uit een agendagroep verwijderen: open de desbetreffende agendagroep vanuit het overzicht door op het potlood erachter te klikken. Naast de agendaboeken ziet u een lijst van agendaboeken die momenteel toegewezen zijn aan deze agendagroep. Om een agendaboek te verwijderen uit een agendagroep, klikt u op de prullenbak naast het agendaboek dat u wilt verwijderen. Bevestigen met opslaan.

Verwijderen van agendagroepen

Om een agendagroep te verwijderen klikt u op de prullenbak ernaast in het overzicht. Bevestig met ok.

    Heeft dit artikel geholpen?

    JaNee

    Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?