Eenmalige veranderingen voor gezondheidsplannen na versie 3.20

Dit is een belangrijk bericht dat van invloed is op de instellingen en het gebruik van uw gezondheidsplannen. In Animana 3.20 zal er een functionaliteit worden toegevoegd waardoor gezondheidsplannen automatisch worden verlengd. Om ervoor te zorgen dat deze veranderingen soepel verlopen, is er actie van uw kant vereist. Lees onderstaand artikel daarom zorgvuldig door, zodat u goed voorbereid bent op de veranderingen in uw gezondheidsplannen.

Voordat u begint

 • Versie 3.20 van Animana zal tussen 3 en 7 december 2018 worden uitgerold. Het beschikbaar stellen van deze versie is afhankelijk van de server waar uw gegevens op staan. Met deze release vinden de volgende veranderingen plaats:
  • Alle bestaande gezondheidsplannen worden automatisch verlengd, dit zal gebeuren op planniveau  (extra > producten > gezondheidsplannen)
  • Alle bestaande gezondheidsplannen krijgen een automatische verlengduur van 12 maanden op planniveau, deze kan op dit moment niet aangepast worden naar een andere periode.
  • Voor bestaande gezondheidsplannen op planniveau, zal het mogelijk zijn om automatisch verlengen van plannen in of uit te schakelen.
  • Voor bestaande gezondheidsplannen op planniveau, zullen de maximale aantallen voor producten waar de patiënt volgens het plan recht op heeft niet aangepast worden in versie 3.20, echter kunt u deze uiteraard wel aanpassen op de gebruikelijke manieren.
  • Voor bestaande gezondheidsplannen op patiëntniveau zullen de hoeveelheden in de mandjes niet aangepast worden.
  • Tijdens en na het uitrollen van versie 3.20 zullen alle aangebrachte veranderingen op planniveau, ook toegepast worden op patiëntniveau.

Onderneem actie op basis van de volgende scenario’s

Scenario A

Indien u gebruikt maakt van gezondheidsplannen voor puppy’s of kittens, adviseren wij u om naar extra > producten > gezondheidsplannen te gaan. Hier kunt kunt u de automatische verlenging van deze plannen op “Nee” zetten. Hiermee zorgt u ervoor dat de betreffende plannen voor pups en kittens, die op patiëntniveau zijn toegevoegd, niet automatisch worden verlengd. Deze zullen dus stoppen op de betreffende einddatum (veranderingen die u aanbrengt op planniveau zullen direct effect hebben op de plannen die toegewezen zijn aan patiënten).

Scenario B

Afhankelijk van de huidige duur die u heeft ingesteld voor de gezondheidsplannen die aan patiënten toegewezen zijn, kunt u besluiten om verdere actie te ondernemen. Eventuele actie is nodig wanneer: 

 1. Er patiënten zijn waarvan de gezondheidsplannen eindigen binnen een jaar; Hiervan zal het plan automatisch worden verlengd. Dit gebeurt vanaf de einddatum die is ingesteld op het moment dat het betreffende plan is toegewezen aan een patiënt. Dit betekent dat de inhoud van zowel het mandje als het abonnement correct is tot de verloopdatum van het plan. Het plan zal vervolgens automatisch verlengd worden met een nieuw mandje inclusief het juiste aantal producten. U dient alleen de facturatie van het gezondheidsplan apart te verwerken, dit doet u op de manier zoals u gewend bent.
  Voorbeeld: Gezondheidsplan van een patiënt start op 01/10/2018 en heeft een einddatum van 30/09/2019 (12 maanden). Op 3 december wordt Animana bijgewerkt naar versie 3.20. Het huidige gezondheidsplan eindigt op 30/09/2019 en wordt vernieuwd op 01/10/2019 (de verlengingsduur is in principe 12 maanden tenzij er een andere duur is aangegeven op planniveau).
 2. Er patiënten zijn waarvan de gezondheidsplannen eindigen over meer dan een jaar; De doorlooptijd van deze plannen zal aangepast worden naar 12 maanden vanaf het moment dat versie 3.20 beschikbaar is voor uw praktijk. De instelling, automatisch vernieuwen, zal ook voor deze plannen ingeschakeld worden. Dus zodra de nieuwe verloopdatum is gepasseerd, zal het gezondheidsplan automatisch verlengd worden met 12 maanden (evenals bij punt 1, zullen in dit scenario alle plannen verlengd worden met 12 maanden tenzij anders is aangegeven in de instellingen van het gezondheidsplan).

  Voorbeeld: Patiënt heeft een gezondheidsplan dat start op 01/10/2018 en eindigt op 28/02/2020 (18 maanden). Op 3 december 2018 zal versie 3.20 beschikbaar zijn. De doorlooptijd van dat plan wordt ingekort van 18 maanden naar 12 maanden (de verlengingsduur van 12 maanden is aangegeven in de instellingen van het gezondheidsplan). Op planniveau, wanneer het automatisch verlengen nog steeds is ingeschakeld, zullen alle plannen op patiëntniveau weer van start gaan op 03/12/2019 voor 12 maanden. BELANGRIJK: Het volgende stuk is belangrijk omdat u op basis van deze informatie mogelijk stappen wilt ondernemen.

Achterhaal wat het maximaal aantal producten is voor bijvoorbeeld een gezondheidsplan met de doorlooptijd van 18 maanden. Is het nodig om dit aantal producten aan te passen zodat de aantallen correct zijn wanneer er een nieuw plan van start gaat? Denk ook aan de facturatie van het oorspronkelijke gezondheidsplan. Wilt u dit gelijk krijgen met de volgende cyclus waarin de gezondheidsplannen verlengd gaan worden? Het is ook mogelijk om het automatisch verlengen van deze plannen op patiëntniveau uit te schakelen en vervolgens een nieuw plan toe te wijzen met de juiste gegevens.

We vertrouwen er op dat deze informatie u verder helpt met het beheren van uw gezondheidsplannen zodra versie 3.20 beschikbaar is gemaakt. Mocht u verder nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het Customer Support team.

  Heeft dit artikel geholpen?

  JaNee

  Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?