Webbrowserkrav och inställningar

Mjukvara

Även om Animana är designat för att fungera bra på alla moderna webläsare, så som Chrome, Firefox. Internet Explorer 9+ och Safari, rekommenderar vi användning av Firefox i kombination med Adobe Reader för att förhandsgranska och skriva ut pdf filer.

Firefox

Firefox kan laddas ner här: http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/. Kör installationsfilen och installera med standard inställningar.

Uppdatera Firefox (Windows)

Firefox inställningar (Windows)

Öppna Firefox fönster för inställningar genom att klicka på den lilla pilen överst i vänstra hörnet, bredvid ”Firefox”. Om menyn inte syns använd ALT knappen för att göra menyn synlig, klicka på Verktyg> Inställningar

Eller klicka på de tre horisontella strecken på höger sida av fönstret Meny> Inställningar.

Automatisk uppdatering av Firefox (Windows)

Som standard bör Firefox ställas in för att automatiskt ladda ner och installera uppdateringar. Klicka på OK för att spara inställningarna.

Updatering Firefox (Mac OS)

Firefox inställningar (Mac OS)

Öppna Firefox fönster för inställningar genom att klicka på Firefox> Preferences

Automatisk uppdatering av Firefox (Mac OS)

Som standard bör Firefox ställas in för att automatiskt ladda ner och installera uppdateringar.

Hemsida

För att säkra att rätt inloggningssida används för att nå ert konto rekommenderar vi att ni använder login.animana.com som startsida för browsern.

Öppna Öppna Firefox fönster för inställningar genom att klicka på den lilla pilen överst i vänstra hörnet, bredvid ”Firefox”. Klicka på knapp General (Allmänt). Skriv in login.animana.com i fältet och klicka OK.

Stäng av pop-up blockering för Animana

För att säkra att bifogade brev inte blockeras av browsern bör man stänga av pop-up blockering.

Logga in på Animana. Kopiera webadressen. Öppna Öppna Firefox fönster för inställningar genom att klicka på den lilla pilen överst i vänstra hörnet, bredvid ”Firefox”. Klicka på knapp Content (Innehåll). Vi rekommenderar att använda knappen Exceptions (Undantag) och klistra in webadressen och sedan klicka på Allow (Tillåt). Att ta bort kontrollen för pop-up blockering är ett annat alternativ.

Stäng av funktionen för att komma ihåg lösenord

Av säkerhetsskäl är det bäst att stänga av funktionen för att komma ihåg lösenord.

Öppna Öppna Firefox fönster för inställningar genom att klicka på den lilla pilen överst i vänstra hörnet, bredvid ”Firefox”. Klicka på knapp Security (Säkerhet). Ta bort kontrollen för att komma ihåg lösenord och lägg till webadressen till Exceptions (undantag).

Chrome

Google Chrome fungerar också bra med Animana. Det finns inga begränsningar med att arbeta med Animana.

Det finns en inställning som behöver ändras för att kunna skriva ut med Chrome (både Java och Adobe utskrifter är möjliga).

Adobe Reader Plug-in

Klicka på de tre horisontella strecken > klicka på Settings (Inställningar):

Använd sökfunktionen för att hitta plug-ins, och klicka på Content settings (Innehållsinställningar).

Scrolla  ner och klicka på disable individual plugins (Inaktivera enskilda plug-in program).

Stäng av ”Chrome PDF viewer” och tillåt ”Adobe Reader”. Markera också bockrutan för att alltid tillåta Adobe.

 

    Was this article helpful?

    YesNo

    Why not?