Beställningslista

Extra> lager> beställningslista. Beställningslistan visar alla externa (leverantörs) beställningar. Den kan användas för att skrivas ut, och spåra beställningar, men även för att kontrollera produktpartier och utgångsdatum i systemet när leveransen kommer.

Alla kolumner kan filtreras genom att klicka på kolumnens rubrik.

Beställningslista översikt

Visa inaktiva

Som standard visar beställningslistan endast aktiva beställningar – beställningar som ännu inte har mottagits. Föra att visa inaktiva beställningar, klicka på visa inaktiva beställningar.

Datum

Datum visar det datum då beställningen gjordes.

Leverantör

För externa beställningar visas leverantören av produkterna.

Nummer

Nummerkolumnen visar beställningsnummer (i förekommande fall).

Lagring

Lagring visar platsen som beställningen kommer att levereras till.

Status

Statuskolumnen visar statusen på en beställning;

  • Ny beställning: Beställningen har skapats
  • Stängd: Beställningen är klar.

Produkter

Denna kolumn visar antalet olika produkter som ingår i beställningen.

Export

Listan över extraprodukter, kan exporteras till PDF, CSV eller Excel genom att klicka på relevant knapp.

Skriv ut en beställning

För att skriva ut en beställning, klicka på skriv ut på relevant rad.

Redigera en beställning

För att redigera en beställning, lägga till partinummer, eller utgångsdatum, klickar du helt enkelt på texten på relevant rad.

Redigera beställning vy

Om du loggar en mottagen leverans, ange partinummer och utgångsdatum för varje produkt.

Spara

Om beställningen inte är fullständig, och du har lagt till eller redigerat produkter, klicka på spara.

Spara och boka

Om du har fått en leverans och har just lagt in alla partinummer och utgångsdatum, klicka på Spara och boka, för att lägga till produkterna i din inventering. Notera att nu kommer beställningen bara att visas i beställningslistan om du klickar i visa inaktiva.

    Was this article helpful?

    YesNo

    Why not?