Direktreglering

Djur som är försäkrade kan direktregleras mot försäkringsbolagen. Djurets försäkringsuppgifter registreras under patientdata:

Att djuret är försäkrat indikeras av ett litet paraply i patientrutan i journalen (ses också på tidsbokningar). För du musmarkören till paraplyet visas uppgifterna.

När all debitering är klar och du kommit ut till debiteringsbilden finns försäkringsuppgifterna med i den röda texten ovanför debiteringsraderna:

Underlaget till försäkringsbolaget blir den bokförda fakturan. Efter bokföring kan du via kundjournalen maila den till försäkringsbolaget och invänta svar.

När svaret kommit kan du göra på två sätt:

1. Ha betalsätt (kassakonton) upprättade, som t ex Agria, Sveland osv. Gå in på fliken kundjournal på kunden. Klicka på fakturan. Klicka på knapp betalning längst ner. Välj försäkringsbolaget som betalsätt, ange den summa som bolaget betalar och bokför. Gå på nytt in på fakturan om kunden ska betala sin del direkt på kliniken. Välj betalsätt kontant eller BABS och bokför. Om kunden inte ska betala direkt på kliniken skriver du ut eller mailar fakturan till kunden när direktregleringen är klar och försäkringsbolagets betalning registrerats.

NOTERA att belopp som bokförs på andra betalsätt än Kassa eller BABS inte räknas med i din kassaavstämning.

2. Gå in via ekonomi> balans kontant / bank och klickar på lägg till ny transaktion. Här hittar du kundens faktura och kan göra 2 betalningar på den; en för kundens del och en för försäkringsbolagets del.

Här nedan är den aktuella fakturan markerad. Nu ser du att beloppet till höger i fältet i belopp har ändrats till fakturans totalbelopp.

Till höger ändrar du beloppet till det belopp som försäkringsbolaget betalar. Du gör nu en delbetalning av fakturan. Fältet nr fylls lämpligen i med siffran 1 för januari, siffran 2 för februari osv. Detta för att underlätta kontoavstämningen. Tryck på knappen spara.

Därefter kan du fylla i betalningen från kunden, dvs upprepar proceduren. Alltså, välj aktuell faktura, återstående belopp visas till höger. Tryck på knappen spara. Nedan ser du fakturans två delbetalningar. Du kan fritt välja om du vill börja med försäkringsbolagets eller kundens betalning. Kunden kan givetvis betala via bankgiro eller kontant/babs direkt på plats.

 

 

 

 

Was this article helpful?

YesNo

Why not?