Interaktion – operation

Interaktionen operation är endast tillgänglig i patientjournalen.

Du kan skriva in detaljerad information om patientens operation, vilket kommer att sparas i patientens historik.

Datum och tid

Du kan skriva in startdatum och tid för operationen, precis som slutdatum och tid.

När du startar en operation rapport kommer det aktuella datumet väljas. Om du vill ändra datum, skriv helt enkelt rätt datum eller använda kalendern.

Veterinär

Välj namnet på veterinären från rullgardinslistan. Om operationen utförs av en besökande veterinär, klicka på ikonen (+) och sedan den besökande veterinärens namn.

Assistent

Välj namnet på assistenten i rullgardinslistan. Om en besökande assistent hjälper, klicka på ikonen (+) och ange assistentens namn.

Operation

Skriv in information om vilken typ av operation som utförts

Pre-medicinering

Ange uppgifter om eventuell pre-operationmedicinering för patienten.

Induktion

Skriv in metod för anestesiinduktion eller noteringar gällande detta.

Underhåll

Skriv in metod för anestesiunderhållning eller noteringar gällande detta.

Anestesi orsak

Här kan du skriva in orsakstypen för anestesi. Till exempel om patienten var lugn under operationen eller om återupplivning var nödvändig.

Indikation

Journalför alla indikationer relaterade till operationen.  Till exempel skälet för operationen.

Utförande

Till exempel om en fullständig tumör tas bort, den typ av sutur som har använts.

Smärtbehandling

Ange närmare upplysningar om smärthanteringsbehandlingar.

Anmärkningar

Skriv en kommentar eller anteckning i samband med operationen.
TIPS: sammanfattningen kommer att visas som en förhandsgranskning på patientens journalhistorik.

Lägg till produkt

Du kan lägga till produkter till operationen genom att klicka på knappen ’lägg till produkt’.

Du kommer nu att se produktraden

Klicka på ikonen ”…” för att lägga till produkter.
För mer information om att lägga till produkter, se kapitlet om kundinteraktioner: Produkter.

Spara

När du är klar med att skriva in operationsdetajer, och lagt till produkter, klicka på spara. Dessa kommer nu att synas i patientens historik.

Was this article helpful?

YesNo

Why not?