Skapa nya produkter

Notera: att när du lägger till en produkt i programmet visas endast ett fåtal flikar. Du kan se och redigera på fler flikar när produkten är sparad.

När den är sparad ser du dessa:

Produktfliken

Produktgrupp

Välj en lämplig produktgrupp för produkten.

Namn

Ge produkten ett namn.

Kod

En produktkod kan skrivas in, för att göra sökningen bland produkterna enklare. Koderna från ditt gamla system kan importeras i Animana (gäller inte alla system, kontakta SkyVets support för mer information).

Fakturatext

Om du vill att texten på kundens kvitto/faktura ska vara en annan, mer kundvänlig, text än produktens namn kan du skriva in det här.

Inköpspris

Det här är inköpspriset per enhet som produkten köps in i. Försäljningspriset visas nedan.

Blockera autouppdateringar av priser

Som standard kan produkter automatiskt uppdateras (produkter> uppdatera produktpriser). Om du inte vill att just den här produktens pris ska uppdateras automatiskt sätter du en bock i fältet  blockera autouppdateringar av priser.

Listpris

När du lägger till eller redigerar en produkt, kan självkostnadspriser beräknas automatiskt från leverantörens prislista och rabattfaktor. Skriv in ert listpris här. När du uppdaterar priser (Extra> Produkter> Uppdatera priser), visas även dessa värden.

Moms

Välj en momssats för produkten.

Marginalregel produktgrupp

Om du använder marginalregel för produktgrupper visas marginalregeln när du valt produktgrupp. Notera: att om ingen marginalregel kan ses ska du kontrollera att försäljningspriset blir det riktiga. Annars kan du hantera inställningarna manuellt för en marginalregel från den här produkten genom att klicka på produktgruppen saknar marginalregel.

Försäljningspris

Det beräknade försäljningspriset visas baserat på inköpspriset och den marginalregel du angett, det visas både med och utan moms. Du kan också skriva in en extra avgift ( t ex för vaccinationer eller receptavgift för små mängder medicin) eller en fast rabatt i kronor eller procent.

Förpackningsstorlek

Här anger du hur produkten är förpackad. T ex om försäljningsenheten är 1 tablett men förpackningen innehåller 5 tabletter kan du definiera så här;

 • Standard försäljningsenhet är en tablett och antalet är 100 (100 tabletter per kartong)
 • Standardförpackningen är stor box och antalet i boxen är 5 (5 kartonger per box)
 • Beställningsenheten är stor box

Flik etikett

Dos

Om det finns en standarddos för produkten kan den skrivas in här. Eftersom dosen ofta är beroende av djurslaget lämnas fältet oftast tomt och skrivs istället in när produkten läggs till en patient. Dosen kan då skrivas ut på en etikett.

Fri text

Texten som skrivs in här visas under dosen på etiketten. T ex kan man skriva in hur medicinen ska ges; ”p.o” eller ”i munnen”. Texten visas också när du sedan lägger till den i en journal.

Produkt Grupp

Produkter kan läggas till mer än en produktgrupp. Det kan vara till nytta t ex när man ska se på statistik.

Webshop

Används endast om kliniken har en webshop.

Vikt

Det här fältet används för djurfoder. Det är vikten på den förpackingsstorlek som du beställer produkten i. När ett inköpsförslag genereras läggs vikterna ihop så en optimal order kan skapas.

Flik produktinformation

Service

Om produkten är en tjänst klicka för ”ja”. Om inte klicka för ”nej”.

Registrering

Enter your registration number here. The REGNL number must be entered in order to use the logbook information / order delays in this product. Används f n inte i Sverige.

Varning

Texten du skriver in här visas som röd text när produkten läggs till en journal.

TIPS: Det här fältet kan användas för att spara en dosering för en speciell produkt så att den alltid visas, även när inget står i etikettfältet.

Memo

Här kan du skriva in ytterligare information om produkten, den visas sedan under flik produktinformation när produkten läggs till en journal.

Opiat/Human/Avlivning

Om du ska rapportera användning av opiater, humanmedicin eller avlivning ska du bocka för lämpligt alternativ här.

Registrering minuter

Här kan du lägga till antal minuter som sedan gör att du kan beräkna kostnad, t ex timarvode.

Åtgärd

Lägger du till en åtgärd sker dessa per automatik i patientjournalen. T ex väljer du avlivning sätts patienten till ”inaktiv” och en reminder för kondoleans skapas automatiskt. Dessutom tas patientens andra reminders bort.

Väljs kastration ändras könet till neutralt.

Brev

Brev kan länkas till en produkt vilket gör att brevet skapas och läggs till patientens journal automatiskt när produkten väljs. T ex en begäran om avlivning eller ett hemgångsråd.

Brevmallen skapas under extra> allmänna inställningar> texter> flik brev.

Notera: om du inte får en pop-up varning behöver du kanske göra inställningar i din browser för att tillåta sådana.

Visa produkt

Om du vill att produkten ska kunna ses (vara sökbar) och användas när du klickat på knapp produkt i journalen bockar du i ”ja” här. Ska produkten inte ses bockar du i ”nej”.

Dölj produkt i journal

Produkter kan synas eller döljas i journalen, vissa produkter kanske rent av är överflödig information, t ex förbrukningsmaterial o liknande.

Om du bockar i ”ja” här kommer produkten endast att vara synlig fram till den bli bokförd, därefter är den endast synlig om du bockar i nedan ruta i journalen.

Reminderflik

Reminderperiod

Skriv in det antal dagar från den dag då produkten läggs till patientjournalen som remindern ska skickas ut. Reminders används ofta till t ex vaccinationer, hormonbehandlingar, viktkontroller, uppföljande blodprover mm.

Remindertyp

Välj den typ av reminder du önskar ska skapas när produkten läggs till.

Remindertext

Lägg till den standardtext du vill att remindern ska ha vid utskick.

Flik Beställningsinformation

Leverantör

Välj den leverantör du köper produkten från.

Leverantörsnummer

Om din leverantör använder artikelnummer skriver du in det här.

Administreras av

Väj hur (av vem) produkten ska ges.

Administreras av veterinär

Produkten kan enbart ges av veterinär.

Förskrivs av veterinär

Produkten kan endast förskrivas av veterinär men ges av ägaren.

Alla

Produkten kan köpas och ges av alla inkl ägare/vårdare.

Streckkod

Om produkten har en streckkod skrivs den in här.

Behåll lager på förpackningsnivå

Bocka för ja eller nej beroende av om produkten ska lagerföras baserat på förpackning i Animana eller ej. Om du svarar ja kommer programmet fråga om förpackningen är ny.

Lägg till produkter med leverantörslista

Du kan också lägga till produkter via en leverantörslista.

Lägg till produkt via AUV lista

Fyll i följande tre fält:

 1. Namnet eller delar av namnet på produkten. TIPS: Skriv in ”A1” i sökfältet så visas första listan. Skriv ”A2” så visas andra sidan osv. Skriver du inget visas hela listan.
 2. Prisökning. Animana ASP ha två val för prisökning inbyggt: Marge 2.0 och standard. Andra prisregler kan skapas under extra> produkter> marginalregler.
 3. Välj den produktgrupp som produkten ska ha och ses i. Klicka på spara för att spar produkten i databasen. Inköps- och försäljningspris, streckkod, leverantör och artikelnummer läggs automatiskt till.

Lägg till Royal Canin produkter

Processen är densamma utöver valet att använda inköpspriset.

  Was this article helpful?

  YesNo

  Why not?