Lista över inskrivna

Arbetslista> lista över inskrivna. Listan över inskrivna patienter visar alla dem som blivit inskrivna på kliniken.

Filtrera inskrivna

Du kan filtrera bland de inskrivna på klinik eller datum (för att t ex se hur många som skrevs in under en given period). Välj dina filter och klicka på filter.

Inskrivna lista

Patienterna visas i listan. I nedan lista ses Grållan som fortfarande är inskriven och Masse som gått hem.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på deras rubriker.

Visa detaljer för inskrivna

Klicka på detaljer för att komma till patientjournalen.

Skriv ut patient

Du kan också skriva ut patienter från lista över inskrivna. Skriv in slutdatum direkt i fältet slutdatum för inskrivning i formatet DD-MM-ÅÅ eller klicka på kalendersymbolen och välj datum. Klicka sedan på sparasymbolen längst ut till höger på aktuell rad.

Exportera listan

Nuvarande och historiska inskrivningar kan exporteras genom att klicka på önskat filformat:

Was this article helpful?

YesNo

Why not?