Lojalitetsprogram

Med lojalitetsprogrammen kan kunden spara ihop till gratisprodukter eller rabatter. T ex kan du ge 10% rabatt på en viss typ av fodersäck och sedan kan kunden få den 11:e gratis. För att aktivera funktionen lojalitetsprogram kontakta supporten.

Jämföra automatisk belöning och manuell belöning

När du skapar ett lojalitetsprogram kan du välja mellan att ha automatiska funktioner och manuell hantering av belöningen. Med manuell hantering menas att du i debiteringsbilden får välja vilket lojalitetsprogram du vill använda, om kunden är knuten till lojalitetsprogram och dessutom ha kvalificerats sig till dess speciella förutsättningar. Vanligtvis används metoden när kunden köper något på kliniken, t ex ett foder. Summan kunden kan använda visas och kunden kan själv välja hur mycket de vill använda. Den summan kan aldrig vara högre än vad kunden samlat ihop till.
Med automatiska funktioner läggs rabatten, som kunden samlat ihop till, in på debiteringslinjen utan någon manuell åtgärd. T ex om kunden tidigare köpt 10 st säckar av ett visst foder och nu kan få en fodersäck gratis. När den 11:e fodersäcken debiteras kan du se en extra debiteringslinje som talar om att rabatten getts. Det fungerar på samma sätt även om kunden vid samma tillfälle köper både den 10:e och den 11:e fodersäcken och båda säljs på samma kvitto/faktura.

Skapa ett lojalitetsprogram

Gå in under extra> produkter> lojalitetsprogram> lägg till nytt lojalitetsprogram. Fyll i namnet på lojalitetsprogrammet ( t ex Hill´s 10+1), välj om du vill att det ska vara aktivt för alla kunder. Om du väljer nej behöver du lägga till lojalitetsprogrammet på de kunder som det ska gälla för (det gör du på kunden under fliken kunddata> lojalitetsprogram). Skriv in startdatum samt minsta saldo innan lojalitetsprogrammet ska börja gälla, och om du vill ha manuell hantering. Spara dina ändringar. När du sparat dem kommer du att kunna klicka på lojalitetsprogrammet och därefter lägga till reglerna som ska gälla för det, t ex för olika djurslag. Du skulle kunna ge kunden 5% rabatt på kattmat och 10% på hundmat. Regeln består av ett namn, procentsats och datumangivelse för vilken period den ska gälla.

Länka till produkterna

Det finns två sätt att länka produkter till ett lojalitetsprogram.
1) extra> produkter> redigera produkter. Välj en produktgrupp om det är tillämpligt och välj lojalitetsprogram i den tredje dropdown menyn.

Bocka i kolumnen med rutorna, till höger om försäljningspriserna, på de produkter du vill ska vara med i lojalitetsprogrammet. Klicka på Spara längst ut till höger, grön bock markerar att ändringen är sparad.

2) Öppna produkterna en och en, via extra> produkter> produkter och gå till flik Lojalitetsprogram och lägg till tillämpbart lojalitetsprogram här.

 Om ett lojalitetsprogram inte angetts att gälla för alla kunder ska du lägga till det på de kunder som det ska omfatta. Gå till kunddata, flik Lojalitetsprogram och lägg till det här.

 Belöning

Belöningen kan ses som en rad i debiteringsbilden och kommer även med på utskriften:

 

Kontrollera saldo

Det går att kontrollera saldot och belöningarna här: Kunduppgifter> flik lojalitetsprogram, välj  

    Was this article helpful?

    YesNo

    Why not?