Rapporter – Produkter

Extra> rapporter> produkt. Rapporten listar produkter som har fakturerats inom en given tidsperiod.

Inkludera moms

Om du vill se totalt belopp inkl moms, markera denna box.

Period

Välj den period som du vill att rapporten ska visa.

Antal kolumner

Välj det antal kolumner du vill visa.

Slutdatum

Slutdatumet är datumet för den senaste delen av data som du vill att rapporten omfattar. Till exempel att sätta ett slutdatum för 1 maj 2013 kommer att utesluta all data efter den 1 maj 2013.

Skapa rapporten

Klicka på visa resultat för att köra rapporten.

Export

Om du vill kan rapportresultatet även exporteras:

Graf

Längst ner på sidan visas en graf över filtrerat resultat.

 

    Was this article helpful?

    YesNo

    Why not?