Röntgenetikett

Röntgenetiketten kan endast skrivas ut från patientjournalen.

Datum

Datum då bilden tas.

Ägare

Ägarens namn skrivs automatiskt ut på etiketten men kan vid behov ändras här.

Riktning

Här skriver du in vilken ”riktning” bilden togs i, t ex dorsalt.

Patient

Djurslag och patientnamn skriv ut på etiketten.

Volt – kV

Kilovolt som använts.

Strömstyrka – mAs

Milliampersekunder som använts.

Fri text

Här kan valfri information om bilden skrivas in.

Skriv ut

Klicka på skriv ut för utskrift av etiketten.

Was this article helpful?

YesNo

Why not?