Vanliga orsaker till e-post problem

Det kan finnas flera orsaker till varför ett e-post meddelande inte kan levereras. Om e-posten kom fram till mottagaren, men ger ett felmeddelande tillbaka till dig som säger att det inte kunde levereras ger det en ledtråd om vad som skett. Men, dessa meddelanden är ofta både tekniska och svåra att förstå. Här nedan kan du läsa om de vanligaste orsakerna:

Felaktig e-postadress

Orsaken är ofta enkel – e-postadressen är felaktig. Det kan i sin tur bero på;

  • Man har råkat sätta in mellanslag eller udda tecken, t ex “john blad@abc.se”
  • Glömt skriva in den avslutande delen, t ex “john.blad” istället för “john.blad@abc.se”
  • Fel domännamn, t ex “john.blad@xxx.se” istället för “john.blad@abc.se”

E-post adressen finns inte längre

Du försöker skicka till en e-post adress som upphört att gälla, t ex om personen inte jobbar på företaget längre.

Begränsat lagringsutrymme

En annan orsak kan vara att mottagaren har ett begränsat lagerutrymme i sin inbox. När mottagaren nått sin övre gräns av lagringsutrymme för e-post kan denna inte längre mottaga (kanske heller inte skicka) e-post för än mer utrymme gjorts ledigt.

Svartlistad e-post adress

Svartlistade e-post adresser är sådana som avsiktligt blivit spärrade – vanligtvis av leverantören av e-postfunktionen för att e-post adressen ansetts relaterats till spam. Det händer dock att spärrning sker av misstag och man kan be leverantören om att se över inställningarna och vidta åtgärder för att ta bort spärren.

SPF validering

E-post kan också ge felmeddelande om valideringen enligt SPF inte är korrekt eller saknas: Sender Policy Framework (SPF) email validation, se mer om detta i särskild handledning.

    Was this article helpful?

    YesNo

    Why not?