Abonnementen instellen en factureren

Abonnementen

Bij cliënten en patiënten kunt u abonnementen vastleggen voor bijvoorbeeld een periodiek bedrijfsbezoek of maandelijkse afname van voer. In menu extra >financieel > maandrekeningen > abonnementen staat het overzicht van de cliënten en patiënten met abonnement. Visueel is in deze lijst zichtbaar wanneer een abonnement begint, eindigt en welke periode al gefactureerd is of nog openstaat.

Abonnementen Instellen

U kunt abonnementen voor zowel cliënten als voor patiënten instellen.

Een abonnement voor een cliënt stelt u in bij de cliënt data. Hier geeft u de startdatum, het product, aantal en interval (maand of jaar) op. De einddatum, kortingspercentage en opmerking zijn optioneel.

Een abonnement voor een patiënt stelt u in bij de patiënt data. Dit gaat op dezelfde manier als bij cliënt. Het product voor een abonnement kan elk willekeurig product of verrichting zijn.

U kunt de abonnementen controleren via menu extra > financieel > maandrekeningen > abonnementen.

Abonnementen Factureren

Abonnementen factureert u met behulp van menu extra > financieel > maandrekeningen > abonnementen. Selecteer een datum en kies daarna voor factureer abonnementen. U kunt een abonnement maar één keer per periode factureren.

Als u dezelfde periode een tweede keer factureert dan slaat het systeem de abonnementen die in deze periode al eerder gefactureerd waren over. Abonnementen die nog niet gefactureerd waren (bijvoorbeeld als een nieuw abonnement is ingevoerd na de facturatie) worden wel gefactureerd.

De facturatie werkt alleen voor de abonnementen in de gekozen periode. Als u bijvoorbeeld februari factureert voordat u januari factureert dan zal alleen februari worden gefactureerd. De maand januari blijft open staan. Om januari te factureren kiest u periode januari.

Het facturatieproces bij abonnementen voegt een factuurregel voor het product zoals dat is ingesteld bij het abonnement toe aan het cliënt- of patiëntdossier. Deze staat dan nog op ongefactureerd. Er wordt dus geen factuur voor gemaakt. Dit geeft de mogelijkheid het abonnement mee te nemen in een factuur samen met andere producten. U kunt er los een factuur van maken per klant of met bijvoorbeeld de maandfacturatie laten meelopen.

Het aantal dat vermeld staat, heeft betrekking op het aantal van het product dat wordt ingevoerd. Het aantal dieren in een koppel kunt u invullen bij koppeldata.

Bijgewerkt op 1 februari 2022

Heeft dit artikel je geholpen?

Feedback?