Fakturatyper

Som en standard, vil Animana bruge en standard fakturaskabelon. Du kan redigere denne skabelon, eller oprettet andre standarder (som automatisk vil blive linket med arter) her.

Standard fakturatype

Opret en ny fakturaskabelon

For at oprette en ny faktura skabelon, klik på “…” rækken.

Generel

Navn

Indtast navnet skabelonen skal genkendes på.

Arter

Fakturaskabeloner kan automatisk tildeles per art. Du kan vælge op til 5 forskellige arter på faktura type. Vælg blot den/de ønskede arter fra drop-down menuen.

Udskriv faktura detaljer inkl. moms

Hvis du ønsker at have salgpris inkl. moms på fakturaen, sæt kryds i denne boks (der vil være en momsberegning på fakturaen i stedet for).

Vis produktet inkl moms

Hvis du ønsker at fakturalinjerne skal vises med moms, afkryds denne boks.

Afrund fakturadetaljer til

Hvis du ønsker at afrunde beløbene på din faktura, kan du konfigurere dette her. Vælg enten ingen afrunding eller afrund til nærmeste  0.05, 0.10, 0.20, 0.50 eller 1.00.

Vis åbne fakturaer

Hvis du indstiller dette til til ‘ja’, ville alle åbne/ikke betalte faktura blive vist nederst i bunden på hver faktura du udskriver.

Betalings rabat

Hvis du at tildele en standard rabat, kan du enten indtaste et beløb i det første felt eller en procent i det andet felt. – Dette kan fx bruges for at genere hurtigere betaling fra kunderne, fx “10% rabat, hvis du betaler indenfor 14 dage”.

Faktura info tekst

Standard fakturateksten vil blive tilføjet på fakturaen, ønskes det, kan du tilføje lidt ekstra tekst, det kan evt være en marketings meddelelse (“Glem ikke orme kuren til dit kæledyr”), eller det kan være (“Tak for dit besøg”).

Periodisk fakturering

I periodisk fakturerings fanen kan du konfigurere standard faktura- og rabatindstillinger.

Faktura niveau

Har kan du indtaste et faktura niveau. Hvis du fx ikke ønsker at fakturere ufaktureret produkter (på 1 kunde) der er under 400 kr, indtast da 400 i dette felt.

Administrationsgebyr

Du kan definere et gebyr, der vil være forbundet med administrations omkostninger for en faktura. Vælg det ønskede gebyr fra drop-down menuen. Gebyrer er forud defineret som produkter i ekstra>produkter> produkter, i produktgruppen “administrations omkostninger”.

Ingen administrationsgebyr over

Hvis du benytter dig at et fast administrationsgebyr, kan du indstille gebyret så det kun bliver pålagt fakturaer under et hvis beløb. For at indstille dette, indsæt et gebyr værdi, administrationsgebyret vil ikke blive pålagt fakturaer over denne værdi.

Ingen administrationsgebyr til betalingsservice

Afkryds dette felt, hvis du ikke ønsker at pålægge administrationsgebyr på fakturaer, der bliver betalt med betalingsservice.

Ingen administrationsgebyr for aflivning

Afkryds dette felt, hvis du ikke ønsker at pålægge administrationsgebyr på den faktura der er tilknyttet en aflivning.

Omsætnings rabat

Har kan du tilføje en rabat i form af en procentdel, baseret på det totale faktureret.

Omsætnings rabat basis

Her kan du bestemme om rabatten skal kalkuleres baseret per faktura eller per måned.

Betalingsservice rabat

Hvis du ønsker at automatisk give en rabat til alle der betaler med betalingsservice, vælg da en rabat fra drop-down menuen.

Redigere standard fakturaskabelonen

Standard fakturaskabelonen er navngivet “standard” og kan ikke fjernes fra systemet. Hvis der ikke er defineret andre fakturatyper, vil denne blive brugt.

For at redigere denne skabelon, klik blot på rækken.

Fakturatyper tilknyttet til kunder

Her kan du lave fakturatyper der kan tilknyttes til kunder. Fx hvis der er nogle få kunde, du ønsker at give omsætningsrabat, kan du lave en lave en speciel fakturatype, til disse kunder.

Fakturaindstillingerne er de magen til standrad fakturaens. For at tilknytte fakturatypen til en kunde, gå til kundeinformation> rabat/abonnement og vælg en fakturatype.

    Was this article helpful?

    YesNo

    Why not?