IDEXX VetLab Station Integration – Indstillinger

Indstillingsoversigt

Er modulet slået til, vil du kunne finde IDEXX VetLab Station Integrations indstillingerne i: ekstra> generelle indstillinger> IDEXX This Vidensdatabase artiklen dækker:

  • Definer hvilke analysatorer der er aktive
  • Definer hvilke test (eller paneler) der er aktive
  • Tilpas rækkefølgen som analysatorerne er vist i
  • Tilpas rækkefølgen som testene er vist i
  • Tilføj eller tilpas en brugerdefineret analysator
  • Tilføj eller tilpas en brugerdefineret test (eller panel)

Definer hvilke analysatorer der er aktive

Via IDEXX VetLab Station Integrations indstillingssiden, kan du slå analysatorer til og fra. For de fleste praksis vil dette være en hurtigt indstilling, ved første konfiguration. På indstillingssiden (ekstra> generelle indstillinger> IDEXX), er aktive analysatorer markeret med et grønt flueben (), inaktive analysatorer er markeret med et gråt flueben (). Nedenfor kan vi se at Catalyst One og ProCyte DX Hematology analysatorerne begge er slået til, og at Catalyst DX Chemistry er slået fra.

To change the state, simply click the tick!

Definer hvilke test (eller paneler) der er aktive

Via IDEXX VetLab Station Integrations indstillingssiden kan du slå de enkelte test og paneler til og fra. For de fleste praksis vil dette være en hurtig indstilling ved første konfiguration. På indstillingssiden (ekstra> generelle indstillinger> IDEXX), er aktive test markeret med et grønt flueben (), inaktive test er markeret med et gråt flueben (). Nedenfor kan vi se at BUN: Blood Urea Nitrogen og UCRE : Urine Creatinine testene begge er slået til, og at Cl- : Chlorine og PHBR : Phenobarbital testene er slået fra.

For at slå den fra/til, skal du blot klikke på fluebenet!

Tilpas rækkefølgen som analysatorer er vist i

Har du flere analysatorer via IDEXX VetLab Station Integrations indstillingsside, kan du tilpasse den rækkefølge analysatorerne bliver vist i. For de fleste praksis vil dette være en hurtig indstilling ved første konfiguration. På indstillingssiden (ekstra> generelle indstillinger> IDEXX), skal du blot ‘trække og slippe’ en analysator, til den placering du måtte ønske. Du skulle gerne se listen reorganisere sig. reorder-analysers

Tilpas rækkefølgen som testene er vist i

Via IDEXX VetLab Station Integrations indstillingssiden, kan du tilpasse den rækkefølge testene og panelerne bliver vist i. For de fleste praksis vil dette være en hurtig indstilling ved første konfiguration. På indstillingssiden (ekstra> generelle indstillinger> IDEXX), skal du blot ‘trække og slippe’ en test/panel, til den placering du måtte ønske. Du skulle gerne se listen reorganisere sig. reorder-tests

Tilføj eller tilpas en brugerdefineret analysator

I Animana har du også mulighed for at tilføje brugerdefinerede analysatorer, det giver dig mulighed for at personalisere systemet, så det passer til din praksis arbejdsgang. Tips: Husk at du også kan omgruppere analysatoren listen.

Tilføj en analysator

På indstillingssiden (ekstra> generelle indstillinger> IDEXX), kan du finde knappen tilføj brugerdefineret analysator, under analysator kolonnen. Klik på knappen for at tilføje en analysator.

En ny analysator vil nu komme frem, nederst i analysator listen.

Rediger navnet på din analysator

For at redigere den brugerdefinerede analysator, klik på rediger () ikonet, rediger navnet, og klik på angiv. Klik på gem for at gemme dine ændringer eller på annullerer.

Slet en analysator

For at slette en brugerdefineret analysator, skal du blot klikke på slet () ikonet. Klik på gem for at gemme eller annullerer.

Tilføj eller tilpas en brugerdefineret test (eller panel)

I Animana har du også mulighed for at tilføje brugerdefinerede test (eller paneler), det giver dig mulighed for at personalisere systemet, så det passer til din praksis arbejdsgang. Tips: Husk at du også kan omgruppere test listen.

Tilføj en test eller panel

Brugerdefineret test eller paneler kan tilføjes alle analysatorer, også de brugerdefinerede. På indstillingssiden (ekstra> generelle indstillinger> IDEXX), skal du blot klikke på den analysator du ønsker at tilføje test til. Nederst i venstre rude, skal du blot klikke på knappen tilføj brugerdefineret test.

En ny test vil nu komme frem efter den sidste test.

Rediger navnet på testen

For at redigere navnet op den brugerdefineret test, skal du blot klikke på rediger () ikonet, ændre navnet, og klikke på angiv. Klik herefter på gem, for at gemme ændringerne, eller på annullerer.

Slet en test

For at slette en brugerdefineret test. skal du blot klikke på slet () ikonet. Klik herefter på gem, for at gemme ændringerne, eller på annullerer.

Was this article helpful?

YesNo

Why not?