Nettleserbehov og innstillinger

Programvare

Animana er designet til å kjøre bra på alle moderne nettlesere som Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ og Safari. Men for å oppnå en optimal opplevelse, anbefaler vi Firefox i forbindelse med Adobe Reader for visning og utskrift av PDF-filer.

Firefox

Firefox kan bli lastet ned her: http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/. Kjør den nedlastede filen og installer ved bruk av de generelle mulighetene.

Oppdater Firefox (Windows)

Firefox – Innstillinger (Windows)

Åpne vinduet til Firefox-innstillingene ved å klikke den lille pilen øverst til venstre, ved siden av «Firefox». Om denne oransje knappen ikke er tilgjengelig, bruk ALT knappen for å gjøre menyen tilgjengelig, klikk på Verktøy > Valg.

Click 3 horizontal stripes on the right side of the screen next to the navigation bar > options.

Automatically update Firefox (Windows)

By default Firefox should be set to automatically download and install updates. Click OK to save the settings.

Updating Firefox (Mac OS)

Firefox settings (Mac OS)

Open the main Firefox settings window by clicking Firefox> Preferences

Automatically update Firefox (Mac OS)

By default Firefox should be set to automatically download and install updates.

Homepage

To ensure the correct log in page is used to reach an account we advise to add login.animana.com as the homepage of the browser.

Open the main Firefox settings window by clicking the little arrow in the very top left of the screen next to «Firefox». Click to the tab General. Type in login.animana.com in the designated field and click OK.

Turn off pop-up block for Animana

To ensure advise letters that are attached to products are not blocked by the browser turning off the pop-up block is advised.

Log in to Animana. Select the URL and copy it to the clipboard. Open the main Firefox settings window by clicking the little arrow in the very top left of the screen next to «Firefox». Click to the tab content. We advise to use the exceptions button and paste in the URL and click on allow. Removing the check from the pop-up block function is also a possibility.

 Turn off remember password function

For safety reasons it is better to turn of the remember password function.

Open the main Firefox settings window by clicking the little arrow in the very top left of the screen next to «Firefox». Click the tab security. Remove the check for the remember passwords function or add the URL to the exceptions.

Chrome

The browser Google Chrome also works well with Animana. There are no limitations when working with Animana.

There is one setting that needs to be changed in order to be able to print with Chrome. (Both Java and Adobe printing are possible.)

Adobe Reader Plug-in

Click on the three horizontal strips > click on settings:

Use the search option to find plug-ins, and click Content settings.

Scroll down and click disable individual plugins.

Turn off «Chrome PDF viewer» and enable the «Adobe Reader». Also mark the box always allow next to Adobe Reader.

    Was this article helpful?

    YesNo

    Why not?