Hoe kan ik taken aanmaken en beheren?

Met de taken in Animana krijgt u de gelegenheid om een to-do lijst te maken. Het is mogelijk om zowel persoonlijke als algemene taken aan te maken en deze toe te wijzen aan andere gebruikers.

Stappenplan

Het is mogelijk om persoonlijke taken aan te maken, taken toe te voegen voor andere gebruikers of om algemene taken klaar te zetten die voor elke gebruiker te zien zijn.
Aan de rechterzijde van de startpagina ziet u een kolom met een lijst van taken. Persoonlijke taken zijn toegewezen aan u. Algemene taken zijn taken die niet specifiek aan iemand zijn toegewezen. Hier bestaat ook de mogelijkheid om de persoonlijke taken van andere gebruikers in te zien, maar dat kan alleen als u beheerdersrechten heeft.

Hoe maak ik een persoonlijke taak aan?

 1. Aan de rechterzijde van de startpagina ziet u een kolom met een lijst van taken.
  Indien dit de eerste keer is dat u deze functionaliteit gebruikt, kan de lijst leeg zijn.

 2. Klik op om een nieuwe taak toe te voegen.

 3. U krijgt nu de gelegenheid om een taak aan te maken.

 4. In het veld “Gecreëerd door” zal de naam van de gebruiker ingevuld zijn die momenteel is ingelogd. Dient hier een andere naam te staan, klik dan op het kruisje en vul hier vervolgens de naam in van de juiste gebruiker.

  De initialen van degene die de taak aanmaakt, zal uiteindelijk getoond worden in het overzicht van alle taken.

 5. Selecteer een dag waarop deze taak komt te vervallen onder “Uitvoerdatum”. U kunt de datum selecteren door te klikken op  of door de datum handmatig in het veld in te voeren (dd-mm-jjjj).
 6. Wijs deze taak aan een gebruiker toe in het “Voor wie” veld. Omdat u in dit geval een persoonlijke taak gaat aanmaken, vult u hier uw eigen naam in. Zodra u een karakter invult, zal Animana automatisch suggesties doen en kunt u een naam selecteren in het dropdownmenu. Als u uzelf heeft geselecteerd, zal de taak toegevoegd worden aan uw persoonlijke taken. Vult u dit veld niet in, dan wordt dit een algemene taak.
 7. Voeg de werklocatie toe waar deze taak moet worden uitgevoerd. Selecteer een locatie uit het dropdownmenu. Als u hier de optie “niet toegewezen” selecteert, wordt de taak zichtbaar voor alle locaties.
  Wanneer u een taak toevoegt vanuit de werklijst, wordt standaard de locatie geselecteerd waar u momenteel bent ingelogd. Als u een taak maakt vanuit het cliënt- of patiëntdossier, wordt standaard de locatie van de cliënt ingevuld. U kunt de geselecteerde locatie handmatig wijzigen.
 8. Selecteer wat voor een soort taak het is in het veld “Onderwerp”. Hier krijgt u de keuze om kort aan te geven wat deze taak omvat, bijvoorbeeld iemand bellen, een vergadering of chirurgie.

 9. In het volgende tekstvak moet u de taak omschrijven. Dit is een verplicht veld. Tekst die u hier toevoegt, is ook zichtbaar in het takenoverzicht op de startpagina.

 10. In het veld “Prioriteit” kunt u aangeven hoe hoog de prioriteit voor deze taak is; dit is een vrij tekstveld. Hier kunt u bijvoorbeeld hoog, middel of laag invoeren. U kunt ook gebruikmaken van een numeriek systeem waar u de prioriteiten stelt op basis van de cijfers 1-5. Achteraf kunt u op deze prioriteit sorteren in het takenoverzicht.

 11. Klik op Opslaan.

Zodra de taak is opgeslagen zult u automatisch naar de takenlijst geleid worden in uw werklijst. De persoonlijke taak zal toegevoegd zijn aan de persoonlijke takenlijst (onderaan de pagina). Taken kunnen makkelijk teruggevonden worden op de startpagina of in uw werklijst ( > Taken).

Wanneer u teruggaat naar de startpagina dan zult u de taak ook aan de rechterzijde terugzien.

Hoe maak ik een taak aan vanuit het cliënt- of patiëntdossier?

 1. Open een cliënt- of patiëntdossier.
 2. Klik op Taak.

 3. De namen van de cliënt en patiënt zullen automatisch ingevuld staan.

 4. In het veld “Gecreëerd door” wordt automatisch de naam van de huidige gebruiker ingevuld. Indien nodig, kan de naam van de gebruiker weggehaald worden door op het kruisje te klikken. U krijgt de gelegenheid om hier de naam in te vullen van de juiste gebruiker.
 5. Selecteer nu een vervaldatum voor de taak in het veld “Uitvoerdatum”. Taken worden op chronologische volgorde getoond in het cliënt- of patiëntdossier. Mocht de taak in de toekomst plaatsvinden, dan zal deze bovenaan in het dossier geplaatst worden. Data kunnen aangepast worden door op  te klikken of door handmatig een datum in te voeren (dd-mm-jjjj).
 6. Wijs een gebruiker toe aan deze taak door zijn/haar naam in te voeren. Zodra u een karakter invoert, zal Animana automatisch suggesties doen. Klik op een naam om het veld in te vullen.

  Zodra u een gebruiker heeft toegevoegd aan de taak, zal deze getoond worden in zijn/haar persoonlijke takenlijst. Indien u geen gebruiker heeft toegewezen, zal de taak tevoorschijn komen in de lijst met algemene taken.

 7. Voeg de werklocatie toe waar deze taak moet worden uitgevoerd. Selecteer een locatie uit het dropdownmenu. Als u hier de optie “niet toegewezen” selecteert, wordt de taak zichtbaar voor alle locaties.

  Wanneer u een taak toevoegt vanuit de werklijst, wordt standaard de locatie geselecteerd waar u momenteel bent ingelogd. Als u zoals nu een taak maakt vanuit het cliënt- of patiëntdossier, wordt standaard de locatie van de cliënt ingevuld. U kunt de geselecteerde locatie handmatig wijzigen.
 8. Selecteer wat voor een soort taak het is in het veld “Onderwerp”. Hier krijgt u de keuze om kort aan te geven wat deze taak omvat, bijvoorbeeld iemand bellen, een vergadering of chirurgie.

 9. In het tekstvak moet u de taak omschrijven, dit is een verplicht veld. Tekst die u hier vermeldt, is ook in het takenoverzicht te zien op de startpagina.

 10. In het veld “Prioriteit” kunt u aangeven hoe hoog de prioriteit voor deze taak is; dit is een vrij tekstveld. Hier kunt u bijvoorbeeld hoog, middel of laag aangeven. U kunt ook gebruikmaken van een numeriek systeem waar u de prioriteiten stelt op basis van de cijfers 1-5. Achteraf kunt u op deze prioriteit sorteren in het takenoverzicht.

 11. Klik op Opslaan.
 12. U keert terug naar het cliënt- of patiëntdossier, daar zult u zien dat de taak is toegevoegd aan het dossier op de datum die u zojuist heeft ingegeven bij “uitvoerdatum”.

Meer hierover

Hoe kan ik alle taken zien?

Alleen de beheerder van uw account kan alle persoonlijke en algemene taken zien.

Alle gebruikers kunnen op twee manieren hun persoonlijke taken inzien en de algemene taken (dit zijn de taken die niet aan een gebruiker zijn toegewezen).

1. Op de startpagina

Aan de rechterzijde van de startpagina vindt u het overzicht met taken. Persoonlijke taken staan eerst vermeld, daaronder ziet u de algemene taken.

In de kolom “Gecreëerd door” kunt u direct zien wie de betreffende taak heeft aangemaakt.

2. In de werklijst voor taken

Deze lijst is te vinden door te klikken op   > Taken.
Algemene taken bevinden zich boven aan de pagina en de persoonlijke onderaan.

Op deze pagina krijgt u ook de gelegenheid om een nieuwe taak aan te maken door boven aan de pagina op Nieuwe taak te klikken.

Het overzicht van alle taken laat standaard alleen de open taken zien.

Om afgeronde taken in te zien, selecteert u “afgerond”.

Hoe kan ik taken inzien behorend tot een specifieke locatie?

 1. Ga naar Worklist icon > Taken.
 2. Gebruik het “Locatie” filter om de taken per locatie te filteren:

Hoe pas ik een taak aan?

Wanneer u een taak opent, ziet u direct op welke datum en tijdstip de taak is aangemaakt. Het is niet mogelijk om deze velden aan te passen.

Aanpassen vanuit de startpagina

Het klikken op de datum, taaktype of prioriteit opent de taak. Nu kunt u gegevens van deze taak aanpassen en ook aangeven of een taak is afgerond.

Als u in een taak klikt op de naam van de patiënt of cliënt, dan wordt u automatisch naar het betreffende dossier gebracht.

Taken aanpassen vanuit de werklijst

Ga naar   > Taken om alle taken te bekijken. Om een taak aan te passen, klikt u op het taaknummer (eerste kolom). U kunt een taak ook openen door op de datum, het veld ‘wat’, of de prioriteit te klikken.

Zodra u klikt op de cliënt- of patiëntnaam, wordt u direct naar het betreffende dossier gebracht. Klik vervolgens op de taak in het dossier om deze te openen en aan te passen.

Aanpassen vanuit het patiënt- of cliëntdossier

Ga naar het cliënt- of patiëntdossier en klik op een taak om deze te openen.Nu krijgt u de gelegenheid om de taak aan te passen.

Heeft dit artikel geholpen?

JaNee

Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?