Hoe voeg ik een memoriaalboeking toe?

De memoriaal in Animana kan worden gebruikt voor terugkerende uitgaven (zoals salarissen), alsmede het afschrijven, opsplitsen of corrigeren van eerdere boekingen. Een memoriaalpagina heeft kolommen voor de datum, de grootboekrekeningen en de debet- en creditbedrag(en). In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een nieuwe memoriaalboeking kunt toevoegen en hoe u een memoriaal kunt kopiëren.

Voordat u begint

Om de memoriaal in te kunnen zien en te bewerken heeft u de juiste toegangsrechten nodig. De optie “volledige toegang tot financieel” moet geactiveerd staan. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in  > Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen.

Stappenplan

Als voorbeeld zullen we een memoriaal maken voor de loonadministratie. Met een memoriaalboeking boekt u de gehele uit te keren loonsom van een maand op de kostenpost “bruto salarissen” en de te betalen loonheffing op de kostenpost “sociale lasten”. Als tegenpost gebruikt u de balansrekeningen “salaris medewerker x”, “salaris medewerker y” en de balansrekening “loonheffing”. We zullen dit stap voor stap bespreken.

 1. Ga naar > Financieel > Memoriaal.
 2. Klik op om een nieuwe memoriaal aan te maken.
 3. Vul de datum van de boeking in.
 4. Voeg bovenaan een beschrijving toe. Deze beschrijving is verplicht en is zichtbaar in het memoriaaloverzicht.

 5. Selecteer op de eerste regel in de kolom “Item” de eerste grootboekrekening en voeg het bedrag toe aan de kolom “debet”. In ons voorbeeld voegen we het totaalbedrag van de bruto salarissen toe.

  Indien gewenst kunt u nog per regel een beschrijving toevoegen. Deze wordt getoond bij de details van de boeking op de Winst- en Verliesrekening en de Balans.

 6. Selecteer op de tweede regel de tweede grootboekrekening en voeg het corresponderende bedrag in bij de kolom “credit”. In ons voorbeeld voegen we een van de salarissen toe.

 7. Vul zoveel regels in als nodig. In dit voorbeeld moeten we voor elk personeelslid een regel toevoegen met diens salaris en tevens regels voor de sociale lasten en loonheffing.

  U zult voor elke memoriaalboeking een debet en een credit moeten gebruiken. Uiteindelijk moeten de totale waarde van de debetkolom en de totale waarde van de creditkolom namelijk hetzelfde zijn, zodat het totaal per saldo 0 is en het geheel dus ‘in balans’ is.
 8. Klik op Opslaan (bovenaan of onderaan de pagina).
  Opmerking: een memoriaal kan alleen worden opgeslagen als de debet- en creditkolom gelijk zijn (saldo 0).

Ons voorbeeld ziet er dan in zijn geheel als volgt uit:

Meer hierover

Hoe kopieer ik een memoriaal?

Het is mogelijk om een bestaande memoriaal te kopiëren. Dit is met name handig voor terugkerende kosten zoals salarissen.

 1. Ga naar > Financieel > Memoriaal.
 2. Klik op achter de bestaande memoriaal die u wilt kopiëren.Dit kopieert en opent de memoriaal onmiddelijk.

 3. Pas de datum aan (indien nodig).
 4. Pas de beschrijving aan.
 5. Pas de grootboekrekeningen en/of bedragen aan (indien nodig).
 6. Klik op Opslaan.

Gerelateerde artikelen

  Heeft dit artikel geholpen?

  JaNee

  Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?