Medicatieregistratie IKB

Een correcte registratie van medicatiegebruik is van groot belang. Animana heeft deze registratie voor u geautomatiseerd.

This is box title

Het is van groot belang dat u zelf controleert of alle instellingen in Animana goed staan. Dit omdat u als gebruiker verantwoordelijk bent voor het correct instellen en invoeren van de gegevens. Animana zorgt er vervolgens voor dat alle gegevens doorgestuurd worden naar de betreffende instanties.

De volgende punten moeten door u ingevuld/gecontroleerd worden:

Cliëntgegevens

 • Vul in het tabblad Cliëntdata bij de eigenaar van een koppel het UBN in, dit is het Uniek Bedrijfsnummer.
 • Vul – indien van toepassing – bij de verzorger van een koppel ook bij de cliëntdata het UBN in.

Koppelgegevens

Controleer per koppel:

 • De diersoort.
 • Het doeldier, zoals gebruikt door de betreffende IKB:
 • Infokalf:
  • kalveren IKB wit vlees
  • kalveren IKB roze vlees
  • kalveren IKB roze afgemest
  • kalveren IKB
 • Infovarken:
  • varken IKB
 • DGB:
  • zeugen IKB
 • Medirund:
  • runderen melk ouder dan 2 jaar
  • runderen melk 1-2 jaar
  • runderen melk 56 dagen-1 jaar
  • runderen melk tot 56 dagen
  • runderen vlees ouder dan 2 jaar
  • runderen vlees 1-2 jaar
  • runderen vlees 56 dagen-1 jaar
  • runderen vlees tot 56 dagen
 • Het aantal dieren dat in het koppel is (voor een juiste dierdagdosering).
 • De verzorger (indien van toepassing).
 • De geborgde dierenarts (indien deze niet bekend is bij de IKB, deze bij de betreffende IKB aanmelden).
 • De organisatie (de juiste IKB-instantie) aan de rechterzijde in het scherm.

Gebruikersgegevens

 • Bij de dierenartsen moet het UDN (Uniek Dierenarts Nummer) zijn ingevuld; alleen de cijfers. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Beheer gebruikers en open de gebruiker om de gegevens te controleren, danwel in te vullen.
 • Tevens moet bij de externe accounts per gebruiker zijn ingevuld: accountsoort, bijbehorende gebruikersnaam en het wachtwoord.
  Let op: bij DGB vult u als gebruikersnaam alleen uw UDN nummer in. Bij de overige externe accounts vult u bij gebruikersnaam eerst de letters ‘UDN’ in, direct gevolgd door het UDN nummer (gebruik geen spaties).

Productgegevens

 • Tabblad Product: de juiste verkoop- en verpakkingseenheid.
 • Tabblad Productinfo, veld registratie: het REGNL nummer (vul ‘REGNL’ in, direct gevolgd door het nummer, bv REGNL04056 of ‘REGNLH’ bij homeopathische producten, bijvoorbeeld REGNLH120298).
 • Tabblad Bestelinfo, veld barcode: de juiste barcode.
  Let op: de barcode van de AUV/Aesculaap/AST komen niet altijd overeen met de barcodes die de IKB instanties gebruiken. Raadpleeg voor de juiste barcode de Fidin.

U kunt deze productinstellingen in Animana eenvoudig controleren en corrigeren via: Extra … > Producten > Bijwerken producten. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de SDa.

Koppeling Animana – IKB

Wanneer al de bovenstaande gegevens volledig zijn ingevoerd, is het van belang dat u contact opneemt met de helpdesk. Stuur een e-mail met uw gegevens naar:
idexx-animana-support-nl@idexx.com
De helpdesk zal aan de hand van uw e-mail de koppeling met de IKB instelling voor u activeren.

Na koppeling

Producten die zijn toegevoegd en die aan alle voorwaarden voldoen, worden vervolgens groen gekenmerkt in het koppeldossier.

Bij producten of koppels die niet aan de opgegeven voorwaarden voldoen, wordt in rood een opmerking in het koppeldossier getoond. Aan de hand van deze opmerkingen kunt u de gevraagde gegevens alsnog wijzigen en/of aanpassen.

Standaard worden leveringen doorgestuurd 10 dagen na de factuurdatum. Indien gewenst kan deze termijn in overleg met de helpdesk aangepast worden.

Via menuoptie Extra … > IKB verstuurd en menuoptie Extra … > IKB te versturen kunt u per IKB organisatie bekijken welke producten reeds zijn verzonden en welke producten klaarstaan om verzonden te worden.
Voor die producten die niet worden herkend of waar zich een probleem voordoet, verschijnt in het rood een foutmelding. Deze fouten dienen te worden opgelost door de praktijk. Controleer deze lijst dus regelmatig!

Wachttijden kunnen worden teruggevonden in Extra … > Producten… > Wachttijden. Mocht in dit overzicht informatie staan die volgens u niet correct is, gelieve dan onze Customer Support hiervan te verwittigen zodat de gegevens kunnen worden aangepast.

Gerelateerde artikelen

Bijgewerkt op 16 november 2023

Heeft dit artikel je geholpen?