IDEXX VetLab Station Integration – skapa en beställning

För att skapa en beställning går du in på den aktuella patientens journal.

Beställningssidan

Uppe till höger kan du se en ”IDEXX”-knapp; In-clinic Analysis. Klicka på den för att komma till beställningssidan.

Det finns tre huvudområden på beställningssidan:

  1. Vänster kolumn: Din kliniks aktiva analysutrustningar
  2. Mitten kolumn: Analysutrustningens aktiva tester och kontroller i vänstra sidan
  3. Höger kolumn: De tester du valt för denna beställning

Skapa en beställning

Välj analysutrustning

Första steget är att välja den analysutrustning du vill att provet ska köras i. I vänstra kolumnen klickar du på den, och då visas de analyser du ha att välja mellan i mittenkolumnen.

Välj tester

För varje test du vill köra vänsterklickar du på denna, den läggs då i högerkolumnen.

TIPS: När du valt den eller de tester du vill ha för denna analysutrustning, kan du byta till en annan analysutrustning och välja fler tester.
TIPS: om du vill se listan över valbara tester på ett annat sätt kan du klicka på listikonen ().

Ta bort ett valt test

Om du råkat välja fel test kan du bara klicka på radera ikonen () för att ta bort det.

Lägg till mottagare av meddelande

Som standard kommer den inloggade veterinären att få ett meddelande om att analysresultaten är klara. Om du vill ändra till en annan person, eller lägga till flera, klickar du på ”notifications” för att se listan över personer. Bocka för den/de personer du vill sända till.

Lägg till en kommentar

Om du vill sända med en kommentar med beställningen klickar du på ”notes” så visas ett fält du kan skriva i.

TIPS: Kommentarer som lagts till kommer att kunna ses på IVLS och kommer även att finnas med i patientjournalen.

Gör klart din beställning

Kolla så webagent är on-line

Innan du sänder iväg beställningen är det en god idé att kolla så Animana Webagent har kontakt till applikationen – om inte kommer beställningen inte att nå IVLS. Om det är problem kan du se denna ikon i övre högra hörnet på menyn  . Om du ser ikonen kolla era inställningar, eller kontakta Animana support.

Skicka din beställning

Klicka på ”skicka”-knappen, din beställning sänds nu till er IVLS.

När din beställning har skickats kan du se en sammanställning i patientjournalen:

Notera att status står nu som ”skickat” och kommentaren samt mottagaren/na av meddelande finns summerat.

Was this article helpful?

YesNo

Why not?

Tagged: