Redovisningsjournal

I en del journalsystem eller redovisningsprogram används redovisningsjournalen ganska frekvent. I Animana används den dock inte lika frekvent. Emellertid kan redovisningsjournalen användas för bland annat löner, amorteringar, dela upp kostnader eller korrigerad tidigare transaktioner. När du klickar på  Extra > Ekonomi > Redovisningsjournal kommer du se en översikt av alla bokförda transaktioner.

Lägg till ny redovisningstransaktion

 • Klicka på   för att lägga till en ny transaktion.
 • Skriv in korrekt datum.
 • Lägg till en beskrivning. Denna beskrivning kommer att synas i översikten av redovisningstransaktionerna.
 • Välj konto i kolumnen ’konto’.
 • Lägg till belopp i kolumnerna för ’debet’ och ’kredit’.
 • Här kan du lägga till en beskrivning om du vill. Denna beskrivning kommer att synas på transaktionen på kontot.
 • Klicka på spara. En redovisningsjournal kan endast bokföras om den balanserar, dvs att summan av debet och kredit blir noll.

Kopiera en transaktion

Det är möjligt att kopiera en existerande transaktion. Detta är praktiskt för återkommande kostnader som tex löner.

 • Klicka på   i en redan existerande redovisningsjournal i översikten.
 • Ändra datum (om relevant).
 • Ändra beskrivningen.
 • Gör relevanta ändringar.
 • Klicka på spara.

  Was this article helpful?

  YesNo

  Why not?