Hoe stel ik het automatisch debiteurenbeheer in?

Bij het automatisch debiteurenbeheer wordt er niet herinnerd per factuur, zoals bij het ‘gewone’ debiteurenbeheer, maar wordt er per cliënt een overzicht gegenereerd van de openstaande facturen. Bij het instellen van het automatisch debiteurenbeheer maak je zogenaamde factuurblokken aan. Per blok stel je in wanneer en op welke wijze cliënten herinnerd moeten worden.

Voordat je begint

 • Neem contact op met Customer Support om deze module kosteloos te laten activeren.
 • Voordat je de instellingen kunt doen, is het nodig een of meerdere debiteurenbrieven aan te maken.

Stappenplan

 1. Ga naar cog > Algemene Instellingen > Debiteur.
 2. Klik op Nieuw.

 3. Vul alle getoonde velden in.
  Neem voor de juiste keuzes in de instelling(en), contact op met je boekhouder/accountant.
  Naam Geef dit blok een naam, die voor jezelf duidelijk is (bijvoorbeeld: eerste herinnering).
  Rente % Vul hier het gewenste rentepercentage in (zonder %). De rente wordt berekend op basis van het totaal openstaande bedrag, inclusief btw.
  Administratiekosten Vul hier het bedrag in dat je per factuuroverzicht als administratiekosten wilt rekenen. De administratiekosten zijn exclusief btw.
  Dagen In het eerste facturenblok is dit hoeveel dagen na de factuurdatum de cliënt een eerste herinnering krijgt.
  In de daaropvolgende blokken is dit hoeveel dagen na de vorige herinnering de cliënt een volgende herinnering krijgt.
  Index Dit is het volgnummer; deze wordt automatisch ingevuld.
  Verstuur Selecteer de gewenste verzendwijze uit de lijst.
  – e-mail: er wordt alleen per e-mail herinnerd.
  – post: er wordt alleen per post (brief) herinnerd.
  – e-mail en post: er wordt per e-mail EN per post herinnerd.
  – e-mail of post: cliënten met een e-mailadres worden per e-mail herinnerd. Cliënten zonder e-mailadres worden per post herinnerd.
  – sms: er wordt per sms herinnerd.
  Tekst Kies hier de gewenste tekst.
 4. Klik op Opslaan.

Het eerste facturenblok kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

De factuurblokken worden op volgorde van de gekozen index getoond.

Gerelateerde artikelen

  Heeft dit artikel geholpen?

  JaNee

  Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?