Hoe verstuur ik een SMS-bericht?

In Animana worden meerdere manieren aangeboden om te communiceren met uw cliënten, daar hoort het versturen van SMS-berichten ook bij. Het is een makkelijke en snelle manier om uw cliënten op de hoogte te houden van de status van een bestelling, een operatie van hun huisdier, of bijvoorbeeld om ze te herinneren aan een afspraak of het toedienen van een preventiemiddel. Dit artikel zal uitleggen hoe u vanuit Animana een SMS-bericht kunt sturen naar een cliënt.

Voordat u begint

 • Zorg er voor dat in de instellingen van uw account het “SMS-verzender” veld is goed is ingevuld. De naam die ingevuld is in dit veld, zal gebruikt worden als afzender van de SMS. U kunt de naam aanpassen in   > Algemene Instellingen > Algemene Instellingen > tabblad Mailing.

  Bij het versturen van een SMS, wordt de verzender als volgt getoond:

 • SMS-berichten kunnen alleen verzonden worden naar cliënten met een geldig mobiel nummer op hun “Clientdata” pagina.

 • Om een mobiel nummer toe te voegen, zoekt u eerst naar de betreffende cliënt en klikt u op het tabblad Clientdata. Vervolgens voegt u een telefoonnummer toe onder het kopje “Telefoon en Faxnummers”. Zorg ervoor dat u als type “telefoon mobiel” selecteert, anders wordt het mobiele nummer niet als zodanig herkend door Animana (en wordt de SMS dus niet verstuurd).

Stappenplan

Het versturen van een SMS is mogelijk vanuit zowel het patiënt- als het cliëntdossier. Doorloop hiertoe de volgende stappen:

 1. Open een cliënt- of patiëntdossier.
  Indien u een SMS wilt versturen via het patiëntdossier, klik dan in het patiëntdossier op het dropdownmenu en klik op SMS.

  Wilt u een SMS versturen via het cliëntdossier, klik dan in het cliëntdossier op de SMS knop.

 2. Op de volgende pagina krijgt u de gelegenheid om een SMS-bericht te maken. Het eerste veld laat het mobiele nummer van de cliënt zien. Heeft een cliënt meerdere mobiele nummers, dan kunt u in het dropdownmenu selecteren naar welk mobiele nummer u deze SMS wilt versturen.
 3. Met het tweede veld, “kies sms-tekst”, krijgt u de gelegenheid om via het dropdownmenu een template (sjabloon) te selecteren.

  Mocht u geen templates zien, dan kunt u in het volgende veld handmatig een SMS-bericht schrijven. Voor een uitleg hoe u templates kunt aanmaken, verwijzen wij u naar de sectie Gerelateerde artikelen onderaan dit artikel.

 4. Heeft u geen template geselecteerd, dan kunt u in het derde veld zelf een bericht schrijven.

  Berichten kunnen uit maximaal 1377 karakters bestaan. Dit zal als een lange tekst verstuurd worden naar de ontvanger, echter op de achtergrond plakt Animana meerdere SMS-berichten aan elkaar vast en verstuurt deze als één geheel.

  Let op: Zodra u gebruik maakt van letters met trema’s of speciale karakters zoals het ©- teken, zal het maximaal aantal karakters dat u in totaal kunt gebruiken veranderen naar 603.

  Het maximaal aantal karakters dat u kunt gebruiken zal rechtsonder van het bericht getoond worden. Animana laat tevens ook het aantal gebruikte SMS-berichten zien:

 5. Zodra u klaar bent, klikt u op Verstuur.

Meer hierover

Hoe kan ik zien of een SMS-bericht is verstuurd?

Zodra een SMS-bericht is verstuurd, zal deze toegevoegd worden aan het cliënt- of patiëntdossier:

Als het bericht niet is verstuurd, dan zal deze niet getoond worden in het dossier.

Opmerking: Er worden geen kosten in rekening gebracht voor onverzonden SMS-berichten. 

Opmerking:  Animana factureert per verstuurde SMS. Mocht u een bericht sturen dat uit twee SMS-berichten bestaat, dan zal Animana twee SMS-berichten factureren.

Tevens kunt u via > Mailing > Overzicht Verzonden SMS zien hoeveel en welke SMS-berichten wel of niet verzonden zijn. Ook geeft deze pagina weer hoeveel SMS berichten verstuurd zijn per bericht:

Een van de hoofdredenen waarom een bericht niet verzonden kan worden is een incorrect ingevoerd telefoonnummer. Zorg ervoor dat het mobiele telefoonnummer juist is ingevoerd op de “Clientdata” pagina. Als het een buitenlands nummer betreft dan dient u de landcode voor het telefoonnummer te vermelden, bijvoorbeeld +31612345678. Hier is +31 de landcode en de cijfers die daarna volgen vormen het mobiele nummer van de cliënt (de 0 voor 0612345678 laat u achterwege bij buitenlandse nummers).

De kans is klein dat een bericht niet verstuurd kan worden omdat er onbekende karakters zijn gebruikt in de tekst.

Waarom heeft mijn eerste SMS-bericht een karakterlimiet van 160 en hebben de daaropvolgende berichten een lager limiet?

Zodra u een bericht verstuurt naar een cliënt, dan zal het eerste SMS-bericht maximaal 160 karakters bevatten. Mocht u gebruik maken van letters met trema’s of speciale speciale karakters zoals het ©-teken, dan zal het limiet 70 zijn.

Wanneer uw eerste SMS-bericht meer dan 160 karakters bevat, dan zal er een tweede SMS-bericht ingezet worden om een langer bericht te creëren. Echter, dat tweede SMS-bericht zal een lager karakterlimiet hebben. In de volgende afbeelding ziet u dat er meer dan 160 karakters gebruikt zijn, met als gevolg dat er een tweede SMS-bericht wordt aangemaakt. Dat tweede bericht bevat slechts 145 karakters:

Dit kan gebeuren omdat een klein stukje data van het tweede bericht extra ruimte inneemt. Die data is nodig om de twee berichten samen te voegen. Dit zal dus gebeuren zodra u een bericht schrijft dat langer is dan 160 karakters. U bent in staat om een bericht te sturen dat in totaal 1377 karakters lang is.

Mocht u gebruikmaken van letters met trema’s of speciale karakters zoals het ©-teken, dan zal het karakterlimiet enigszins anders zijn. Het eerste bericht zal dan een limiet van 70 hebben en de daaropvolgende berichten 66. Met de aangepaste limieten wordt u in staat gesteld om berichten te versturen die uit maximaal 603 karakters bestaan.

Gerelateerde artikelen

Heeft dit artikel geholpen?

JaNee

Wat kunnen wij aan dit artikel verbeteren?