Hoe corrigeer ik een inkoopfactuur met de CCV integratie?

Als je je boekhouding in Animana voert, moet je al je uitgaven en je inkomsten verwerken in Animana. Dat betekent dat elke betaling die je doet of ontvangt, gekoppeld moet worden aan een factuur of bon in Animana. Een inkoopfactuur is een factuur die je van een leverancier ontvangt en die jij betaalt. Soms maak je wel eens een fout in het aanmaken van een inkoopfactuur. Als je de CCV integratie gebruikt, moet je de factuur op een speciale manier corrigeren. Dit artikel legt uit hoe je een inkoopfactuur corrigeert met een actieve CCV integratie.

Voordat je begint

This is box title

Om financiële gegevens te kunnen bewerken, heb je de juiste rechten nodig. Toegangsrechten kunnen door de beheerder worden aangepast in cog > Algemene Instellingen > Beheer Toegangsrollen.

Stappenplan

This is box title

In dit voorbeeld hebben we een fout gemaakt bij het inboeken van inkoopfactuur P-2024-0001 van €350,00 en gaan we een tegenboeking doen om dit te corrigeren.

 1. Ga naar img_5c389ec0d5d1b > Financieel > Uitgaven boeken.
 2. Klik op img_5c4adad40eba4 Nieuwe Factuur Toevoegen.
 3. Vul bij “factuurdatum” de datum van de factuur in.
 4. Vul bij “leverancier” de bedrijfsnaam in.
 5. Vul in het veld “factuurnummer” het referentienummer in. Je krijgt een melding dat dit factuurnummer al bij deze leverancier bestaat. Klik op OK.
 6. Vul in het veld “beschrijving” in dat het om een correctie gaat.
 7. Vul in het veld “totaal bedrag” het negatieve totaalbedrag van de foutief ingeboekte inkoopfactuur in; dus hetzelfde bedrag, maar dan met een minteken ervoor.
 8. Ga met je cursor in het bovenste veld “kostensoort” staan en vul dezelfde kostensoort in als je bij de foutieve inkoopfactuur hebt gedaan.
 9. Selecteer in het veld rechts ernaast dezelfde btw als je bij de foutieve inkoopfactuur hebt gedaan.
 10. Vul in het veld “bedrag” het negatieve bedrag in voor deze kostensoort (ex btw). Dus hetzelfde bedrag als je bij de foutieve inkoopfactuur hebt genoteerd, maar dan met een minteken ervoor. In ons voorbeeld € -350,00.
 11. Vul indien gewenst in het veld “opmerkingen” extra informatie in.
 12. Herhaal stap 8 t/m 11 totdat je alle kostensoorten nogmaals hebt verwerkt, maar dan overal met een minteken ervoor.
 13. Klik onderaan op Opslaan.
  This is box title
  Als het totaal van de bedragen per kostensoort niet precies gelijk is aan het totaalbedrag, dan kan de factuur niet opgeslagen worden. Dit gebeurt wel eens door afrondingsverschillen bij de berekening van de btw. Pas in dat geval de (btw) bedragen aan zodat de totalen precies overeen komen.
 14. Het kan zijn dat je gevraagd wordt of je deze grootboeknummers vast wil leggen bij deze leverancier. Klik op OK als je dat wilt of Annuleer als je dat niet wilt.
 15. Je hebt nu dus twee facturen, een met een positief bedrag (in ons voorbeeld P-2024-0001) en een met het negatieve bedrag (in ons voorbeeld P-2024-0002). Klik aan de linkerzijde op Saldi Kas/Bank of ga naar img_5c389ec0d5d1b > Financieel > Saldi kas/bank.
 16. Klik in de sectie “kasboeken” achter de kas op Nieuwe transactie toevoegen.
 17. Op de volgende pagina zoek je de foutief ingeboekte inkoopfactuur. Je kunt aan de linkerzijde zoeken op cliëntinformatie (“cliënt zoeken”), factuurnummer of factuurbedrag (open of totaal).
  This is box title
  Je kunt alleen cijfers gebruiken in het veld “factuurbedrag”. Het veld “cliënt zoeken” zoekt op dezelfde manier als de zoekfunctie in de bovenste menubalk. Je kunt daardoor op meer informatie zoeken dan alleen de cliëntnaam. Zie de gerelateerde artikelen voor meer informatie.
 18. Klik op Zoek Facturen.
 19. In het midden van het scherm zie je nu een overzicht van de facturen die aan je zoekopdracht voldoen.
 20. Klik op het blauwe pijltje rechts naast de foutief ingeboekte inkoopfactuur.
 21. Vul aan de rechterzijde bij “betaald op” de datum van vandaag in.
 22. Het veld “Bankafschriftnr” is bedoeld om transacties te groeperen. Je kunt hier bijvoorbeeld het maandnummer vermelden of een ander uniek nummer.
 23. Vul indien gewenst een “betalingsomschrijving” in.
 24. Zorg ervoor dat jouw naam staat ingevuld bij “Geaccepteerd door”.
 25. Klik op Opslaan en Volgende.
 26. Zoek nu aan de linkerzijde de openstaande correctie/credit inkoopfactuur, in ons voorbeeld P-2024-0002, en klik op Zoek Facturen.
 27. Klik op het blauwe pijltje rechts naast de correctie inkoopfactuur.
 28. Vul aan de rechterzijde weer bij “betaald op” de datum van vandaag in.
 29. Vul bij het veld “Bankafschriftnr” hetzelfde in als bij stap 22.
 30. Vul indien gewenst een “betalingsomschrijving” in.
 31. Zorg ervoor dat jouw naam staat ingevuld bij “Geaccepteerd door”.
 32. Klik op Opslaan.

De transacties zijn toegevoegd aan een tabel met betalingen. Aan de linkerzijde, in de kolom “Nummer”, staat het nummer dat je hebt ingevuld bij stap 22 en 29. De som van de twee betalingen die je hebt verwerkt, in ons voorbeeld €350,00 (P-2024-0001) en €-350,00 (P-2024-0002), is nul en de inkoopfacturen staan niet meer open. Je kunt nu een nieuwe inkoopfactuur aanmaken met de juiste gegevens. Zie voor meer informatie de gerelateerde artikelen hieronder.

Gerelateerde artikelen

Bijgewerkt op 16 april 2024
Heeft dit artikel je geholpen?