Hoe kan ik de verzorger van een patiënt instellen?

Soms hebben patiënten een verzorger – iemand anders dan de eigenaar die voor een dier zorgt. Animana heeft hiervoor een speciale functionaliteit ontwikkeld. In dit artikel wordt uitgelegd hoe een cliënt als verzorger gemarkeerd wordt en wat dat vervolgens in het systeem doet.

Stappenplan

Dit is de box-titel

Voorbeeld: cliënt Mevr. Bella Groffen heeft een paard, genaamd Minnie. De verzorger van dit paard is Dhr. Peter Leenders.

 1. Voeg de eigenaar (Bella Groffen) en de patiënt (paard Minnie) toe in Animana.
 2. Voeg de verzorger (Peter Leenders) toe in Animana. Markeer de verzorger als maandrekeninghouder in het tabblad Financieel, zoals hieronder weergegeven.

 3. Klik op Opslaan.
 4. Open het tabblad Patiëntdata van de patiënt, paard Minnie.
 5. Aan de rechterzijde kun je bij het veld “verzorger” de verzorger selecteren uit het dropdownmenu.

  Dit is de box-titel
  Is de verzorger niet zichtbaar in het dropdownmenu? Controleer dan of de verzorger wel gemarkeerd staat als maandrekeninghouder en is opgeslagen. Zie stap 2 hierboven.
 6. Klik op Opslaan.

Meer hierover

Hoe kan ik zien of een patiënt een verzorger heeft of niet?

Zodra een patiënt in Animana een verzorger heeft, gebeurt het volgende:

 • Het patiëntdossier is nu toegankelijk vanuit zowel de eigenaar als de verzorger. Het systeem zal het patiëntdossier automatisch synchroniseren.
 • Als je het patiëntdossier opent vanuit de eigenaar:
  • De verzorger staat in het tabblad Dieren vermeld, achter de naam van de patiënt:
  • De verzorger staat bovenaan vermeld in het patiëntdossier:

 • Als je het patiëntdossier opent vanuit de verzorger:
  • De eigenaar staat vermeld in het tabblad Dieren:

  • De eigenaar staat bovenaan vermeld in het Patiëntdossier:

Dit is de box-titel

Belangrijk om te weten:

 • Facturen worden automatisch naar de eigenaar verstuurd, niet de verzorger.
 • Bij koppels staat de medicijnregistratie op naam van de verzorger, maar staan de facturen op naam van de eigenaar.

Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van verzorgers in het systeem?

Mits u toestemming heeft, kunt u de lijst van verzorgers, patiënten en hun eigenaar raadplegen via > Financieel > Maandrekeningen > Maandoverzicht Verzorgers.

Omdat verzorgers geen factuur ontvangen, wordt dit menu gebruikt om voor de verzorgers een overzicht te genereren met vermelding van de datum, hoeveelheid, productnaam, prijs (per product) en totaalbedrag per factuurregel. Het toont niet het totale factuurbedrag of eventuele kortingen die van toepassing zijn.

Bijgewerkt op 28 november 2022

Heeft dit artikel je geholpen?

Feedback?